Riitta Maijala utnämnd till direktör för riskbedömningsavdelningen vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

24.9.2007

<div>Veterinärmedicine doktor, Dipl. ECVPH, docent Riitta Maijala har utnämnts till direktör vid riskbedömningsavdelningen vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) från 1.10.2007. </div>

Riskbedömningsavdelningen ansvarar för EFSA:s vetenskapspanelers verksamhet. Vetenskapspanelerna behandlar bland annat frågor som rör tillsatser i foder och livsmedel, kontaktmaterial, mikrobiologiska risker och främmande ämnen i livsmedel, fabrikat för specialdiet, gentekniskt modifierade organismer, växtskyddsmedel, växters sundhet samt djurhälsa och välmående. På avdelningen arbetar cirka 80 personer.

Maijala är direktör vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras enhet för djurhälsa och välmående. Tidigare har hon arbetat vid bland annat Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet samt varit direktör för riskbedömningsenheten vid Forsningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel. Hon har också varit vice ordförande för EFSA:s vetenskapspanel som behandlar biologiska faror.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) erbjuder oberoende vetenskaplig riskbedömning i alla frågor som direkt eller indirekt påverkar livsmedlens säkerhet, inklusive djurhälsa och växtskydd. Råd begärs också av EFSA i näringsfrågor i anslutning till gemenskapens lagstiftning. EFSA informerar öppet allmänheten om alla frågor som hör till dess uppgiftsområde.

EFSA:s kontor finns i Parma i Italien.

Ytterligare information om EFSA finns på webbplatsen www.efsa.europa.eu 

Intervjuförfrågningar:
enhetsdirektör Riitta Maijala, tel. 020 77 24210, 040 572 2897

Teman: