Risk för skadegörare i gårdsstenars och -plattors träemballage

26.5.2011

<p>Det importeras mycket gårdsstenar och -plattor förpackade i träemballage från Kina till Finland. Asiatiska långhorningar kan följa med förpackningarna hit till oss. De asiatiska långhorningarna är stora skalbaggar som skadar lövträd. De förekommer inte i Finland, men om de kommer hit kan de orsaka stor skada på lövträden. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar därför alla som anlägger gårdsplaner samt importörerna att vara uppmärksamma så att eventuella långhorningar upptäcks. Sådana upptäckter ska omedelbart anmälas till Eviras enhet för växthälsa.</p>

Den asiatiska långhorningen är stor och prickig med långa antenner

Den asiatiska långhorningen (Anoplophora glabripennis) är en stor, mörk skalbagge, vars kropp är cirka 2,5–3,5 centimeter lång och den har vita prickar på ryggen. Antenner är randiga och längre än kroppen. Den asiatiska långhorningen är enligt lagen om skydd för växters sundhet en farlig växtskadegörare som angriper lövträd. Dess larver lever inne i trädstammen och gör stora gångar och hål i stammen, vilket till slut tar död på trädet.

Långhorningarna har ett mycket stort antal värdväxter. Till exempel björk, lönn, asp, poppel, al, körsbär, hästkastanj samt äppel-, plommon- och päronträd fungerar som värdväxter för långhorningarna.

Den asiatiska långhorningen har redan spritts till några länder i Mellaneuropa via träemballage. Den förekommer lokalt bland annat i Italien, Frankrike, Tyskland och i höstas hittades den också i Holland. Långhorningen bekämpas genom att man förstör de angripna träden.

Granska stenarnas och plattornas träemballage

Asiatiska långhorningar kan följa med träemballage och hållas levande under långa transportsträckor. Därför är det skäl att alltid vara observant med tanke på långhorningar då man hanterar träemballage. Långhorningarna kan finnas i form av levande, fullbildade skalbaggar inne i förpackningarna. Stora larvgångar och -hål i förpackningsvirket är tecken på att det kan finnas långhorningar inuti virket.

I Finland har två individer av asiatisk långhorning upptäckts. Båda hade kommit till Finland via förpackningar med gårdsstenar och -plattor från Kina.

Ta vara på långhorningen och anmäl observationen till Evira

Eftersom asiatisk långhorning är en farlig växtskadegörare måste observationerna anmälas till Evira. Om man upptäcker en skalbagge som man misstänker kan vara en asiatisk långhorning ska man ta vara på den för laboratoriebestämning. Placera den till exempel i en glasburk eller något annat tätt kärl. Lägg inte långhorningen i en plastpåse, för den kan göra hål i påsen.

Sänd information om den observerade långhorningen per e-post till Evira, adress kasvinterveys at-merkki.gif : 1Kb evira.fi. Bifoga om möjligt ett foto av långhorningen med e-posten. E-post som sänts till den här adressen läses dagligen. Evira sänder en växtinspektör till platsen för att undersöka observationsplatsen och ta hand om långhorningen så att den kan artbestämmas i ett laboratorium, om det verkar vara fråga om en långhorning.

Mera information och bilder:
www.evira.fi/langhorningar
eller
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Farliga växtsjukdomar och skadedjur > Skog- och trävaruproduktion > Långhorningarna Anoplophora

Mera information:
Överinspektör Otto Hukka, Evira, tfn 040 703 6140 (tillsyn)
Forskare Ville Welling, Evira, tfn 040 776 4502 (laboratorieanalytik)

Teman: