Rödbetor skall helst ätas ordentligt tillredda

16.11.2010

Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att rödbetor intas endast ordentligt tillredda. Denna höst misstänks rödbetor redan ha orsakat flera matförgiftningsepidemier. I samtliga fall har rödbetor serverats som rårivet i personalrestauranger eller skolor. Matförgiftningssymptomen yppar sig snabbt, rentav inom mindre än en halv timme efter intaget. Typiska symptom är starkt illamående och kräkningar. Symptomen går över inom mindre än ett dygn.

Traditionellt har rödbetor använts kokta som sådana eller konserverade. Så tillredda har rödbetor inte konstaterats orsaka sjukdomsfall.

I de mikrobiologiska analyser som hittills gjorts har inga mikrober som orsakar matförgiftningar eller toxiner som sådana mikrober alstrar påträffats i rödbetor. Evira utreder som bäst andra eventuella orsaker till matförgiftningssymptomen i fråga.

Mer information ger: överinspektör Taina Niskanen, tfn 020 77 24318, 050 386 8421

Teman: