Rundmask i lymfsystemet en ny parasit bland våra hjortdjur

5.5.2010

<p>Parasiterna Filarioidea är en grupp rundmaskar som globalt har en stor inverkan på djurs och människors hälsa. Undersökningar utförda av Livsmedelssäkerhetsverket Eviras enhet för fisk- och vilthälsa visar att de insektsburna parasiterna Filarioidea och förändringarna dessa medför blivit allt allmännare bland hjortdjuren i Finland.</p>

Parasiterna Filarioidea sprider sig med blodsugande leddjur, såsom myggor.
Bland våra hjortdjur påträffades i december 2006 en rundmaskart som identifierades som parasiten Rumenfilaria andersoni. Den stora (honan cirka 17 cm och hanen cirka 6 cm) parasiten lever i lymfsystemet hos hjortdjur och producerar mikrofilarier i värddjurets blodomlopp. Rundmaskar som lever i lymfsystemet har inte tidigare påträffats bland hjortdjur i Europa.

De lokala patologiska förändringarna som parasiten orsakar kring lymfsystemet kan ses med blotta ögat, men än så länge finns ingen exakt information om parasitens inverkan på hjortdjurens hälsa. Arbetet med att utreda hälsoskadorna som parasiten orsakar bland hjortdjur och parasitens epidemiologi och dynamik fortsätter vid Eviras forskningsenhet för fisk- och vilthälsa i Uleåborg.

Projektet ingår i en undersökning av frilevande och inhägnade djurs hälsa och välfärd.
Resultaten av parasitundersökningen har publicerats i den internationella vetenskapliga publikationen Parasite, 17:23-21 (pdf, 5870 kb) Laaksonen S, Saari S, Nikander S, Oksanen A, Bain, O. 2010. Lymphatic dwelling filarioid nematodes in reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Finland identified as Rumenfilaria andersoni Lankester and Snider, 1982 (Splendidofilariinae).

Bekanta dig med forskningsprojektet Insektöverförda rundmaskar hos våra hjortdjur, en ny parasit

Bekanta dig också med Eviras övriga pågående forskningsprojekt

Mer information om parasitundersökningen:
forskare Sauli Laaksonen, forskningsenheten för fisk- och vilthälsa, tfn 050 469 1471,
sauli.laaksonen at-merkki-kapea.gif evira.fi

Teman: