Sådana primärproducenter som avses i livsmedelslagen skall registrera sig

18.5.2007

<div>Primärproducenter skall registrera sig hos livsmedelstillsynsmyndigheten på sin ort den sista maj 2007.</div>

Livsmedelslagen 23/2006 och den med stöd av denna givna primärproduktionsförordningen 134/2006 definierar sådana primärproducenter som avses i livsmedelslagen och de registreringsansvar och skyldigheter som hänför sig till verksamheten. Som sådan primärproduktion som avses i livsmedelslagen betraktas till exempel på lantgårdar idkad livsmedelsproduktion, uppfödning och odling skördandet inbegripet, mjölkning och alla stadier av djurproduktion före slakt. Det inkluderar också jakt på frilevande vilt, fiske och plockning av naturprodukter såsom bär och svamp. Som verksamheter som hänför sig till primärproduktionen betraktas också transport av primärprodukter bort från primärproduktionsstället (transporten av rå mjölk undantagen).

Skyldigheterna i primärproduktionsförordningen gäller alla primärproducenter som producerar livsmedel. Skyldigheten att registrera sig gäller ändå inte en sådan producent, som redan fått registerinformation från den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten och vet att han omfattas av livsmedelstillsynen. Sådana primärproducenter, som endast idkar jakt på frilevande vilt och plockning av naturprodukter behöver inte heller registrera sig.

En blankett för registrering (Anmälan om primärproduktionsställe) och mer information om saken finns på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbsidor www.evira.fi under ”Livsmedel” -> ”Tillsyn och företagare” -> ”Anvisningar och blanketter” ( http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/anvisningar_och_blanketter/blanketter/)

 

Mer information ger:
Direktör Kyösti Siponen, Evira, enheten för livsmedelshygien, tfn 020 77 24230

Teman: