Säljaren är skyldig att berätta varifrån frukten och grönsakerna kommer

19.6.2013

<p>Färska frukters, bärs och grönsakers ursprungsland skall alltid anges. Grossisten, förmedlaren och säljaren är skyldig att ange det. Det lönar sig för köparen att vara på sin vakt, eftersom den ekonomiska nyttan felaktigt kan få säljaren att påstå att frukten och grönsakerna är finländska.</p>

Vid försäljning i lösvikt skall på en skylt anges ursprungslandet för färska bär, frukter och grönsaker. Ursprungslandet är det land, där produkten odlats.

Märkningen skall tydligt ange ”Finland” eller ”finländsk”. Det räcker inte med sådana märkningar som finska flaggan, hjärtbladssymbolen eller ”inhemsk”.

Förpackade produkters ursprung skall anges på förpackningen

Ursprungslandet skall anges på förpackningslådorna och lockförsedda askar med alla typer av bär, frukter och grönsaker.

Förpackarens namn och adress skall anges på förpackningar med jordgubbar, äpplen, sallater, tomater, paprikor, päron, persikor och nektariner, citrusfrukter, kivifrukter och vindruvor. För tydlighetens skull är det bra att ange förpackaren också för andra förpackade frukter och grönsaker.

Låt hälsoinspektören få veta om dubiösa ursprung

På försäljningsstället skall namnet på innehavaren av försäljningsstället och dennas kontaktuppgifter tydligt framgå.

Om du tvivlar på frukters och grönsakers ursprung, skall du kontakta livsmedelstillsynsmyndigheten (ofta hälsoinspektören) i din hemkommun.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Närings-, trafik- och miljöcentralerna kontrollerar i form av stickprover att den information som krävs ges om livsmedlen och att kvaliteten motsvarar kraven på saluhållandet.

Läs mer:
Evira.fi > Livsmedel >Tillverkning och försäljning > Grönsaker > Färska frukter och grönsaker > Krav på märkning av frukt och grönsaker

Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Grönsaker > Färska frukter och grönsaker > Krav på märkning > Ursprungsmärkningar på jordgubber

Mer information ger
överinspektör Niina Matilainen, tfn 0400 706 173

Teman: