Sållad information om kvaliteten på höstens spannmålsskörd

10.12.2007

<div>Informationen om kvaliteten på höstens spannmålsskörd har sållats för publikationen Kvalitetsuppföljning av inhemsk spannmålsskörd 2007. Resultaten av kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden är baserade på analysresultaten av över 2000 spannmålsprover.</div>

Resultaten av den årliga kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden finns sammanställda i publikationen Kvalitetsuppföljning  av inhemsk spannmålsskörd 2007. I publikationen ges information om medeltal för spannmålens kvalitet per sädesslag, odlingsområde och sort. I den här första delen av Kvalitetskartläggning av inhemsk spannmålsskörd 2007 ges medeltalsuppgifter om bland annat hektolitervikt, proteinhalt och falltal. Andra delen av Kvalitetskartläggning av inhemsk spannmålsskörd 2007 utkommer i början av år 2008.

Kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden har gjorts sedan 1966. Uppföljningen är baserad på prover som odlarna sänt in. De gårdar som ingår i uppföljningen väljs enligt en urvalsmetod ur landsbygdsnäringsregistret vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. I år sändes 2075 prover in från gårdarna.   

 

Ytterligare information:
Direktör Mirja Kartio tel. 020 77 25090
Överinspektör Juha Kärkkäinen tel. 020 77 25098

 

Kvalitetskartläggning av inhemsk spannmålsskörd 2007 finns i pdf-format på Eviras webbplats
http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_518.pdf (2Mb)

Uppdaterad information om de genomsnittliga kvalitetsuppgifterna:
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/spannmal/uppfoljning_av_spannmalsskordens_kvalitet/spannmalsskordens_kvalitet_2007/

 

 

Teman: