Sällskapsdjur som kommer till Finland utanför EU ska avmaskas mot bandmask i utreselandet från och med den 1 april 2011

21.2.2011

<p>Från och med början av april ska sällskapsdjur behandlas med läkemedel mot echinokocker i ett land utanför EU innan de kommer/återvänder till Finland. Sällskapsdjur kan avmaskas i Finland ända fram till den 31 mars 2011 före resan till ett land utanför EU, om djuret återvänder inom 30 dagar från avmaskningen. Eftersom läkemedlet endast har effekt på en levande parasit, är det dock onyttigt att ge det på förhand.</p>

En hund, katt eller iller som införs från ett land utanför EU utan kommersiellt syfte ska åtföljas av ett veterinärintyg för transport utan kommersiellt syfte som utfärdats av en tjänsteveterinär eller en annan veterinär som är godkänd av en behörig myndighet i utreselandet.

Av intyget ska framgå uppgifter om djurets identifiering, rabiesvaccination, avmaskning mot bandmask och vid behov om en undersökning av antikroppar mot rabies. I stället för veterinärintyg kan ett djur som ursprungligen kommit från och återvänder till Finland eller EU-området åtföljas av ett pass av EU-modell, som innehåller samma uppgifter som det ovannämnda veterinärintyget.

Kravet på avmaskning mot bandmask hos sällskapsdjur som införs från ett annat EU-land har tillämpats sedan början av 2011. Tullen vid det gränsövergångsställe som godkänts för införsel av sällskapsdjur övervakar att anteckningarna i dokumenten är kravenliga och att villkoren för införsel uppfylls.

Hunddjur, såsom hundar, rävar och mårdhundar, är huvudvärdar till parasiten Echinococcus multilocularis. Parasiten kan också smitta till människan. Syftet med avmaskningen mot bandmask är att förhindra echinokockparasiten, som kan leda till människans död, från att sprida sig till Finland. Blåsorna som orsakats av parasiten i levern hos en människa som fungerar som mellanvärd utvecklas till en sjukdom med kliniska symtom på 5–15 år.

Ytterligare information om ämnet: Import av hundar, katter och illrar till Finland från länder utanför EU
Djur Införsel och utförsel Införsel från länder utanför EU Hundar, katter och illrar

Införsel av hundar, katter och illrar till Finland från EU-länder
Djur Införsel och utförsel EU medlemsländer, Norge och Schweitz Hundar, katter och illrar r/

Ytterligare information:
Överinspektör Tarja Lehtonen, Enheten för import och marknadskontroll,
tfn 040 562 5635 (import utanför EU)
Professor, enhetschef Antti Oksanen, Forskningsenheten för produktionsdjur och vilt,
tfn 044 561 6491 (echinokockparasiten hos djur)

Teman: