Salmonella har hittats i Foderraisio Ab:s svinfoder

10.3.2009

<div>Salmonella har hittats i svinfoder, Kombinationskoncentrat, från Foderraisio Ab:s fabrik i Reso. Den salmonella som upptäckts misstänks vara samma stam av Salmonella Tennessee som tidigare hittades på två värphönsgårdar och den stam som hittades i hönsfoderkoncentratet Kanatiiviste Herkku. </div>

Foderraisios rengörings- och saneringsåtgärder gäller nu hela fabriken. Under den tiden levereras inget foder från fabriken till gårdarna.

Myndigheterna tar gödsel- och foderprover på alla de svin- och fjäderfägårdar som fått leverans av foder som tillverkats på linje 7 vid fabriken i Reso efter 15.1.2009 (hönskoncentratet Kanatiiviste-Herkku, kombinationskoncentratet Yhdistelmä-tiiviste, koncentratet Mami-Tiiviste, kycklingfodret Poikas-Herkku, halvkoncentratet Super-Mami, Kanavilja-Herkku, Kana-Herkku Profit, Sian-Herkku Tiiviste). De här fodren har också tillverkats på andra linjer, men den provtagning som nu startas gäller inte dem. Mera information fås av Foderraisios försäljningspersonal.

Gårdarna kan fortsätta använda fodret tills de får ersättande foder.


Ytterligare information ger:

Enhetsdirektör Kaija Varimo (foder), tel. 040 558 1637
Sektionschef Sinikka Marmo, (foder), tel. 040 7257239
Överinspektör Tarja Root, (foder), tel. 040 5725397
Överinspektör Marja Turunen (foder), tel. 040 8380214
Enhetsdirektör Sinikka Pelkonen (salmonellaundersökningar), tel. 0400 287061
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tel. 0400 291 910


Teman: