Salmonella har påträffats i Foderraisio Ab:s hönsfoder

7.3.2009

<div>I fjäderfäfoder, Hönskoncentrat, tillverkat av Foderraisio Ab har salmonella påträffats i dag. Fodertillverkningslinjen har stoppats och rengöring av linjen pågår. Det foder som ännu finns i lager har försatts i försäljningsförbud. Det smittade fodret misstänks innehålla samma stam av Salmonella Tennessee som påträffats på två värphönsgårdar (Eviras meddelande 4.3).</div>

Det smittade fodret kommer att återkallas från gårdarna. I hönskoncentrat används utländskt sojakross, som kan utgöra smittkällan. Provtagningen kommer att fortsätta så att smittkällan och dess spridning kan utredas.

Vid alla produktionsgårdar dit det foder som misstänks vara smittat har levererats kommer myndigheterna att ta prover för att utreda om djuren har blivit smittade. Om djuren konstateras vara smittade får inga djur eller ägg levereras från gården till andra gårdar eller till konsumtion.

Ytterligare information:
Enhetsdirektör Kaija Varimo, tel. 040 558 1637
Sektionschef Sinikka Marmo, tel. 040 725 7239


Teman: