Samarbetet mellan miljö- och naturresursforskningen intensifieras

3.4.2009

<div>Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet har skapat en sammanslutning mellan forskningsinstituten inom sina förvaltningsområden. </div>

I miljö- och naturresursforskningens sammanslutning ingår Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, Skogsforskningsinstitutet Metla, Finlands miljöcentral SYKE, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI, Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Geodetiska institutet GL.

Läs mera om Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande


Teman: