Särskild kontroll av kinesiska risprodukter

10.4.2008

<div>EU-kommissionen kr&auml;ver fr&aring;n 15 april att partier av kinesiska risprodukter som ska importeras ska ha ett analysintyg som bevis p&aring; att de inte inneh&aring;ller genmodifierat Bt63-ris, som inte &auml;r godk&auml;nt i Europeiska gemenskapen. I kommissionens beslut finns en uppr&auml;kning av de risprodukter som beslutet om n&ouml;df&ouml;rfarande g&auml;ller. </div>

Bt63-ris är inte heller godkänt i Kina, men trots det har EU:s medlemsländer sedan år 2006 upptäckt rester av Bt63-ris i kinesiska risprodukter. Observationerna anmäldes via gemenskapens snabba system för varning om livsmedel och foder (RASFF).

Evira uppmanar kommunernas myndigheter för livsmedelstillsyn att informera aktörerna på sitt område om de skärpta importkraven på risprodukter från Kina.

Medlemsländerna är skyldiga att övervaka de produkter som redan finns på marknaden bland annat genom stickprover och analyser.

Bt63-risets säkerhet har inte bedömts i EU, eftersom det inte finns tillräckligt med information om det för en säkerhetsbedömning. EU-kommissionen har förhandlat med de kinesiska myndigheterna för att säkerställa att de produkter som kommer från Kina är i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Inga observationer i Finland

Evira hade Tullaboratoriet att undersöka förekomsten av Bt63-ris i 11 kinesiska risprodukter avsedda för livsmedelsbruk år 2006 och i fyra produkter år 2007, men i de här produkterna hittades inget ris som saknade godkännande. År 2008 fortsätter provtagningen som en del av det årliga gmo-tillsynsprogrammet.

Ris har inte använts i foder för produktionsdjur. I tre undersökta prover av foder för sällskapsdjur har det aktuella riset inte upptäckts.

Kommissionens beslut
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:096:0029:0034:SV:PDF

Ytterligare information:
överinspektör Emma Pikkarainen, Evira, tel. 020 77 24291, 050 464 9354 (genmodifierade livsmedel)
överinspektör Tiina O’Toole, Evira, 02077 25228, 040 827 9631 (genmodifierade foder)

Teman: