Säsongen för koloradoskalbaggar börjar

6.7.2011

<p>Det finns veterligen inte några koloradoskalbaggar som har övervintrats i Finland. Under de senaste åren har förekomsterna av skalbaggar i Finlands närområden inte varit särskilt stora. Skalbaggarna kan dock spridas med luftströmmar långa vägar. Livsmedelssäkerhetsverket Evira följer utvecklingen av luftströmmarna och riktar inspektioner enligt det. Det är viktigt att medborgarna aktivt observerar skalbaggar och anmäler sina observationer.</p>

Det förekommer inte koloradoskalbaggar permanent i Finland. I Baltikum och Ryssland förekommer det allmänt skalbaggar, så särskilt luftströmmar och åskfronter från öst och sydöst ökar risken för att de sprids till Finland. Utöver luftströmmarna kan skalbaggarna spridas med bil- och tågtrafiken eller fartyg. I sommar har man påträffat en enskild skalbagge på en liten ö utanför Porkala udd.

Risken för att koloradoskalbaggen sprids är störst i Södra Karelen, Norra Karelen och Södra Savolax, men med åskfronter kan skalbaggar spridas också till övriga Finland.

Skalbaggar som har grävt ner sig i jorden som vuxna och övervintrats där vaknar ur vinterdvalan när jordtemperaturen överskrider 15 grader. Detta sker vanligen i månadsskiftet juni-juli, men den osedvanliga värmeböljan i juni har säkert påskyndat utvecklingen.

En vuxen koloradoskalbagge är cirka en centimeter lång. Den gula ryggen har 10 svarta längsgående ränder och den orangefärgade halsskölden har svarta fläckar. Skalbaggens gula ägg som är lika stora som mannagryn sitter i täta klungor på bladens undersida. Larverna är orangefärgade och har två rader av svarta prickar på vardera sidan av kroppen. Larver förekommer ännu inte i början av sommaren.

De vuxna skalbaggarna och larverna äter först hål i potatisbladen, senare nästan hela bladen och då är det lätt att upptäcka dem. I köksträdgårdar förekommer många andra allmänna insekter som äter blad av växter. Koloradoskalbaggarna äter endast potatis eller andra potatisväxter.

Kontaktuppgifter för anmälning av observationer och mer information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbplats: 

Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Farliga växtsjukdomar och skadedjur > Potatis- och sockerbetsproduktion > Koloradoskalbagge 

Telefonnumret för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9–20 även under veckosluten).

Om inget särskilt behov förekommer tidigare, ger Evira ut det följande meddelandet om koloradoskalbaggar den 20 juli 2011.

Ytterligare information:
Sektionschef Raija Valtonen, tfn 02077 25040, 040 560 2510

Teman: