Säsongen för koloradoskalbaggar tar slut

15.9.2006

<div>Koloradoskalbaggarna gräver ned sig i jorden i augusti-september för att övervintra. Säsongen håller alltså på att ta slut när det gäller både observationer och inspektioner. </div>

Den här sommaren hittades koloradoskalbaggar i fyra potatisodlingar. Två av fyndplatserna var i Parikkala, en i Kesälahti och en i Sibbo. Den första observationen gjordes 14.7.2006, då en husbehovsodlare anmälde om mystiska larver på potatisblasten i sin odling i Parikkala. Inspektionerna koncentrerades till Parikkala-, Punkaharju- och Kesälahti-området för att situationen med skalbaggarna skulle utredas. Vid de inspektioner som Evira och TE-centralen gjorde hittades förekomster i Kesälahti och Parikkala. I Sibbo hittades inga fler förekomster. Sommarens fynd omfattar sammanlagt cirka 450 larver, puppor och vuxna koloradoskalbaggar, som alla har avlivats.

Under åren 2005 och 2006 har ingen spridning av koloradoskalbaggar från Ryssland konstaterats, vilket innebär att skalbaggarna i Sydöstra Finland uppenbarligen härrör från de skalbaggar som spreds till Finland år 2004. Beståndet av skalbaggar som då föddes var i alla fall litet, vilket har gjort det svårt att hitta förekomsterna. En fyndplats var i en odling av tidig potatis. Skalbaggarna har då kunnat leva obemärkta bland blasten på åkern efter potatisupptagningen. Förekomsten i Sibbo antas vara avkomlingar av en enda koloradoskalbagge som kommit till Sibbo.

Koloradoskalbaggen har ännu inte permanent spritts till Finland, utan man har lyckats bekämpa de upptäckta förekomsterna. Under åren 1998–2006 har sammanlagt 516 förekomster påträffats. De värsta förekomståren var 1998 och 2002, då invasionen ledde till omfattande spridning av skalbaggar i Finland.

Invasionshotet väntas öka betydligt under de kommande somrarna, eftersom de varma somrarna under de senaste åren har främjat spridningen av skalbaggar i Ryssland norrut och mot Finland. För närvarande finns de närmaste permanenta förekomsterna 100 km från Finlands östgräns, medan de ännu i slutet av 1990-talet fanns söder om S:t Petersburg över 200 km från vår östgräns. Skalbaggarna sprids lättast genast efter övervintringen i månadsskiftet juni-juli. Då kan ostsydostliga luftströmmar orsaka massiv spridning av koloradoskalbaggar. I år klarade Finland sig undan en invasion tack vare de sydvästliga luftströmmar som rådde efter midsommar.

Evira upphör nu med sina meddelanden om koloradoskalbaggarna och tackar alla parter för arbetet för att förhindra spridningen av koloradoskalbaggar. Mediernas aktiva deltagande har varit mycket viktigt och potatisodlarnas anmälningar om observationer har varit till stor hjälp för att hitta förekomsterna.

Ytterligare information:
Äldre inspektör Olli Elfving, Evira, tel. 02077 25048 och 0400 808 522
Äldre inspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 02077 25047 och 040 704 9607

Teman: