Säsongen för koloradoskalbaggarna är över

6.9.2007

<div>Koloradoskalbaggarna har grävt ned sig i jorden under augusti för att övervintra. Därmed är säsongen för koloradoskalbaggarna över för i år . Till följd av de västliga-sydvästliga luftströmmarna i juni kunde inga skalbaggar spridas till Finland. De två förekomster som upptäcktes i juli var därför enstaka fall, där skalbaggarna också bekämpades.</div>

Under åren 1998–2007 har sammanlagt 519 förekomster påträffats. De värsta förekomståren var 1998 och 2002, då luftströmmar förde med sig skalbaggar över ett stort område i Sydöstra Finland. Förekomsterna har bekämpats, så koloradoskalbaggarna har inte kunnat etablera permanent Finland. Faran för spridning av koloradoskalbaggar kvarstår dock under de kommande somrarna, eftersom de varma somrarna under de senaste åren har gynnat skalbaggarnas förökning i Ryssland och Baltikum.

Evira upphör nu med sina meddelanden om koloradoskalbaggarna för det här året och tackar alla parter för arbetet med att förhindra spridningen av koloradoskalbaggar. Mediernas aktiva deltagande har varit mycket viktigt och potatisodlarnas anmälningar om observationer har varit till stor hjälp för att hitta förekomsterna.

Övervintrande skalbaggar som eventuellt upptäcks i samband med den pågående potatisupptagningen måste omedelbart anmälas till TE-centralens landsbygdsavdelning eller till Eviras enhet för växtskydd.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida: http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/vaxtinspektion/karantanskadegorare/potatisproduction/koloradoskalbagge/

 

Ytterligare information:
Äldre inspektör Olli Elfving, Evira, tel. 020 77 25048
Äldre inspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: