Schmallenbergvirus har konstaterats i missbildade lamm

11.1.2013

<p>Schmallenbergvirus har för första gången konstaterats hos lamm i Finland. Tidigare har endast antikroppar mot viruset konstaterats i Finland. Att viruset påträffats är ingalunda överraskande, eftersom viruset utgående från antikroppsundersökningarna sommaren och hösten 2012 spritt sig på bred front i Finland. Viruset smittar inte människan.</p>

Viruset konstaterades i Livsmedelssäkerhetsverket Evira med PCR-metoden hos tre missbildade lamm som härstammade från samma hjord och som föddes fullgångna i slutet av december. Honorna har smittats i början av dräktigheten i månadsskiftet augusti-september. Lammen uppvisade styvnade eller krökta ben och vattenskalle, typiska missbildningar orsakade av Schmallenbergviruset. De missbildade lammen är inte livsdugliga.

Eftersom Schmallenbergviruset spritt sig till Finland sommaren och hösten 2012, är det att vänta att missbildade lamm föds under tiden mellan december och februari och kalvar sannolikast under tiden mellan mars och maj. Viruset sprids via svidknott från en idisslare till en annan. Då temperaturerna sjunker upphör svidknottens aktivitet och då sprids viruset inte längre. Risken för missbildningar gäller lamm som föds i december-februari, eftersom svidknotten har varit aktiva i begynnelsen av honans dräktighet. Största delen av lammen föds i allmänhet senare i mars-maj.

Viruset orsakar symptom då det sprider sig till nya områden, där idisslarna inte har det skydd som smittan ger. Om viruset förekommer endemiskt, smittas idisslarna vanligen vid så ung ålder, att de fått skydd redan innan den första dräktigheten.

För närvarande vet vi inte om viruset förmår övervintra i Finland. Det är sannolikt att svidknott som bär på viruset även framöver kommer till Finland med sydliga och sydvästliga vindar.

Tidigare pressmeddelanden från Evira om saken har publicerats 29.10.2012 och 17.10.2012.
Antikroppar mot Schmallenbergviruset har påträffats på finska fastlandet
http://www.evira.fi/portal//se/djur/aktuellt/arkiv/?bid=3178 
Antikroppar mot Schmallenbergviruset har påträffats på Åland
http://www.evira.fi/portal//se/djur/aktuellt/arkiv/?bid=3161

Läs mera
Frågor och svar om Schmallenbergviruset
http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurhalsa_och_sjukdomar/djursjukdomar/gemensamma_sjukdomar_for_flera_arter/schmallenbergvirus/fragorochsvaromschmallenbergviruset/

Mer information ger:
Specialforskare Ulla Rikula, djursjukdomsvirologi, tfn 050 563 2052

Teman: