Scrapie påvisad hos ett får i södra Finland

13.10.2006

<div>Sjukdomen scrapie har konstaterats på en fårfarm i södra Finland. Det gäller en atypisk variant av sjukdomen. Denna atypiska variant har senast påträffats på en fårfarm i västra Finland våren 2006.</div>

Scrapiefallet upptäcktes när ett hjärnprov i enlighet med bestämmelserna sändes från en normal slaktlinje till Evira för att undersökas. Alla får som slaktats samma dag på ifrågavarande slakteri och produkterna därifrån har sänts till en anläggning för bearbetning av animaliskt avfall för att destruera.

Myndigheterna har gett gården bestämmelser om restriktioner och alla får på gården kommer att avlivas för att förhindra sjukdomen att spridas. Uppföljande undersökningar på kontaktgårdarna pågår som bäst.

Scrapie är en allmän sjukdom hos små idisslare överallt i världen. Under år 2005 undersöktes totalt cirka 350 000 får för scrapie på EU-området. Cirka 2900 djur var positiva.

Djursjukdomen scrapie har aldrig konstaterats leda till insjuknande hos människan.

Ytterligare information om scrapie finns på Eviras webbsida: Scrapie (på finska)

Ytterligare information:
Veterinäröverinspektör Jessica Löfgren-Eriksson, Evira, tfn 040 759 7989
Professor Liisa Sihvonen, Evira, tfn 050 553 9226

Teman: