Scrapie påvisad hos ett får i västra Finland

20.4.2006

<div>I västra Finland har det konstaterats ett fall av scrapie hos ett får. Den upptäckta smittan är av typ NOR-98 som är den atypiska varianten av scrapie. Förra gången påträffades atypisk scrapie i Finland i augusti 2005.</div>
Det smittade fåret var fyra år gammalt och hade dött efter lamningen. Fåret levererades till anläggningen för bearbetning av animaliskt avfall där det togs ett prov för undersökning av TSE. Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel EELA undersökte provet som visade positivt.

Myndigheterna har gett gården bestämmelser om restriktioner och alla gårdens får kommer att avlivas för att hindra sjukdomen från att spridas.

Varianten NOR-98 förekommer oftast i enstaka fall hos gamla får. NOR-98 smittas inte alls lika lätt inom fårhjorden som den klassiska varianten av scrapie. Oftast går det inte att utreda smittkällan. Forskare har kommit med en hypotes att sjukdomen kan uppstå spontant. Teoretiskt sett kan en spontan sjuka också smittas mellan djuren.

Scrapie är en djursjukdom som aldrig har konstaterats leda till insjuknande hos människor.

Ytterligare information:
enhetschef Riitta Maijala, tfn 09-160 527 27, 040 572 2897
veterinäröverinspektör Jessica Löfgren-Eriksson, tfn 09-160 528 94
professor Liisa Sihvonen, tfn 09-393 1856

Teman: