Se till att katter och hundar är vaccinerade – rabies i ryska Karelen

5.9.2011

<p>Rabies har efter årtionden åter påträffats i ryska Karelen alldeles i närheten av det finländska territoriet. För att förebygga av att rabies sprider sig och för att skydda människan mot sjukdomen är det viktigt att katter och hundar vaccinerats på korrekt sätt. För att kunna följa upp sjukdomsläget bland små rovdjur hoppas Livsmedelssäkerhetsverket Evira att prover av små rovdjur i östra Finland sänds in i rikliga mängder för undersökning med tanke på rabies.</p>

I ryska Karelen påträffades sista veckan i augusti rabies hos en ko som var ute på bete. Området ligger på ca 150 km:s avstånd från den finska gränsen. Rabies har inte påträffats i Ryssland så nära den finska gränsen på mer än 20 år. De ryska myndigheternas undersökningar i området fortsätter. Vi vet inte hur brett sjukdomen spritt sig i området. Före detta har rabies konstaterats söder om Leningrads län.

Det är viktigt att hundar och katter vaccineras särskilt i östra Finland
Evira påminner om att hundar skall vaccineras mot rabies. Hundar som används vid grytjakt skall vaccineras årligen. Andra jakthundar och myndighetshundar skall vaccineras vart annat år. Evira rekommenderar att också alla andra hundar och katter som vistas utomhus regelbundet vaccineras. Rabiesfallet som konstaterats i ryska Karelen ökar risken att sjukdomen sprider sig också till Finland och därför är det viktigt att alla hundar och alla katter som vistas utomhus särskilt i östra Finland vaccineras mot sjukdomen.

Evira hoppas att jägare sänder i djur för undersökning från östra Finland
Evira undersöker frilevande djur och andra djur som uppvisar suspekta symptom med tanke på rabies. Prover av små rovdjur som jägarna sänt in är oumbärliga vid uppföljning av rabiesläget. Nu vore det särskilt viktigt att få in prover från Norra Karelen och andra områden i östra Finland för undersökning i Evira med tanke på rabies. Utöver rabies undersöks djuren också med tanke på det skydd som åstadkommits med hjälp av vaccinbetena som spritts ut för de små rovdjuren. Vaccinbeten sprids ut längs den sydöstra gränsen vårar och höstar. Vaccinationskampanjen detta år infaller i månadsskiftet september-oktober.

Anmäl djur som uppträder suspekt
Om rävar, mårdhundar, vargar eller andra rovdjur som uppträder suspekt skall lämnas en anmälan till den kommunala veterinären eller länsveterinären.

Mer information ger
Om vaccineringar: specialforskare Karoliina Alm-Packalen, tfn 040 486 0052
Om undersökning av små rovdjur: forskare Marja Isomursu, tfn 040 512 1248
Om bekämpning av rabies: överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348
Om rabiesdiagnostik: specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687

Teman: