Se upp för koloradoskalbaggar – spridningsrisken är nu som störst

28.6.2007

<div>Koloradoskalbaggen har ännu inte lyckats etablera sig som en permanent skadegörare på potatis i Finland, även om det kommer skalbaggar hit varje år. I år har ännu inga observationer gjorts, men risken för att de ska sprida sig med luftströmmarna till Finland är nu som störst. Stormar och kraftiga sydostliga vindar kan föra med sig koloradoskalbaggar längre ifrån, från söder och sydost, där de förekommer rikligt.</div>

Utrotningen av koloradoskalbaggarna lyckas säkrast om man upptäcker och bekämpar dem i tid. Koloradoskalbaggar har under tidigare år påträffats i Södra Karelen, Norra Karelen och Södra Savolax. I synnerhet i de här områdena är det skäl att regelbundet granska potatisodlingarna med tanke på koloradoskalbaggar. Det är viktigt att också granska de åkrar där tidig potatis odlades i fjol. Skalbaggarna kan ha levt på den blast som blev kvar på åkern efter att den tidiga potatisen tagits upp, och då kanske man inte observerade dem vid granskningarna på sensommaren.

I juli kan man hitta vuxna koloradoskalbaggar, grupper av ägg och även larvhärdar på potatisåkrarna. En fullvuxen koloradoskalbagge är ungefär en centimeter lång. På den gula, välvda ryggen har den 10 svarta längsgående ränder. Skalbaggens gula ägg är till storleken som mannagryn och finns i täta grupper på undersidan av bladen. Larverna är till en början mörka och antar småningom klar orange färg när de växer till sig.

Koloradoskalbaggen är en farlig växtskadegörare. Om man upptäcker den eller misstänker förekomst av koloradoskalbagge måste man göra en anmälan till växtskyddsmyndigheterna.

Ytterligare information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida:
www.evira.fi/koloradoskallbagge
Ytterligare information och kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter (på finska):
www.evira.fi/koloradonkuoriainen

 

Ytterligare information:
Överinspektör Jaana Hietala, tel. 020 77 25043
Äldre inspektör Atro Virtanen, tel. 020 77 25047
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: