Seminarium på internationella rabiesdagen 27.9.2013

18.9.2013

<p>Internationella rabiesdagen påminner oss om att rabies ingalunda utrotats. Rabies är en farlig virussjukdom som via bett smittar från ett djur till ett annat. Sjukdomen smittar också människan och leder till döden, om behandling inte inleds snart efter bettet.</p>

Dagen är också en påminnelse till ägare av sällskapsdjur om att de bör vaccinera sina djur mot rabies. Dagen påminner också dem som inför sällskapsdjur om sitt ansvar för människans och djurens säkerhet.

Internationella rabiesdagen firas varje år sen 28 september. Som dag valdes den dag då Louis Pasteur dog, eftersom han tillsammans med sin kollega tog fram det första effektiva vaccinet mot rabies. Internationella rabiesdagen koordineras av den ideella organisationen Global Alliance for Rabies Control. Rabiesdagen firades för första gången år 2007.

Välkommen att lyssna och diskutera fredagen 27.9.2013, kl. 9.00 - 11.30. Seminariet hålls i Evirahuset i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3. Seminariets språk är finska.

Här kan du bekanta dig med seminarieprogrammet (pdf, 23 kB .

Tillställningen är avgiftsfri och öppen för alla.

Mer information:
specialforskare Tiina Nokireki,
forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 413 1687

Läs mer om rabies och Frågor och svar om rabies
Information också på Zoonoscentrets webbplats

Läs mer om internationella rabiesdagen World Rabies Day och organisationen Global Alliance for Rabies Control

Teman: