Situationen med koloradoskalbaggarna oförändrad

24.8.2006

<div>Eviras inspektionspatrull har inte hittat några nya förekomster av koloradoskalbaggar under den här vckan. Vid den ena förekomsten i Parikkala hittades några vuxna skalbaggar. Vid de två andra förekomsterna i Parikkala och Kesälahti har inga fler skalbaggar hittats.</div>

I samband med potatisupptagningen lönar det sig att ge akt på eventuella tecken på koloradoskalbaggar, eftersom det fortfarande kan finnas enstaka nya förekomster. Det är mest sannolikt att vuxna skalbaggar kan hittas i det här skedet, eftersom de just nu förbereder sig för övervintring. I samband med skörden kan man också hitta spår av att larver har ätit av bladen. Utgående från spåren kan man hitta skalbaggar som förpuppats i jorden. Koloradoskalbaggen övervintrar bara som vuxen. Eventuella ägg, larver och puppor dör när det blir kallt.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida: www.evira.fi/koloradonkuoriainen. Allmän jourtelefon för anmälning av observationer finns på nummer 0400 442 209.

Ytterligare information:

Äldre inspektör Olli Elfving, Evira, tel. 020 77 25048 och 0400 808 522
Äldre inspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047 och 040 7049607

 

Teman: