Sjarkavirus som angriper plommonträd har för första gången hittats i Finland

14.8.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har för första gången hittat sjarkavirus som angriper plommonträd i en moderväxt som används för produktion av plommonplantor. Sjarkaviruset är en farlig växtskadegörarare som inte får förekomma i plantmaterial bland växter som tillhör släktet Prunus. Växter av släktet Prunus som smittats i plantskolor ska förstöras, och marknadsföringen av andra växter av samma släkt förbjuds i minst tre år. Sjukdomen föranleder inga åtgärder i fruktodlingar.</p>

Sjarkavirus (Plum pox virus, PPV) sprids med bladlöss eller ympning. Symptomen är ljusa ringformade fläckar och bandaktiga mönster samt tydliga ådror på löven. Frukterna är missbildade och brokiga, och fruktköttet är hårt och brunaktigt. Frukterna kan falla från träden i förtid. Spridningen av sjukdomen kan förhindras genom att använda certifierade plantor och förstöra smittade växter.

Sjarkaviruset angriper växter av släktet Prunus bland vilka plommon är den viktigaste i Finland. Körsbär är inte exponerade mot naturlig smitta. PPV-viruset angriper även flera prydnadsväxter av släktet Prunus.

PPV-viruset härstammar från Bulgarien varifrån det spritt sig till flera europeiska länder. PPV-viruset orsakar en av de farligaste sjukdomarna hos växter av släktet Prunus, eftersom hela skörden kan gå förlorad.

Sjarkaviruset är inte farligt för människor eller djur.

Om sjarkavirus upptäcks eller misstänks i plantmaterial ska Evira kontaktas omedelbart kasvinterveys /files/images-archived/at-merkki-kapea.gif : 0Kb evira.fi

Läs mer om certifierad plantproduktion

Ytterligare upplysningar:

överinspektör Tuula Mäki-Valkama, tfn 040 839 8514
överinspektör Ulla Oksanen, tfn 040 511 7274

  /files/images/kasvit/kasvinterveys/luumun-rokkovirus/luumun-rokkovirus-tiedote.jpg : 52Kb
  Sjarkaviruset. Foto: Mikko Hänninen, Evira. Ladda ett större foto

   

 

Teman: