Sjukdomar stannar inte vid gränserna

10.11.2008

<div>EU:s veterinärmedicinska vecka firas överallt i Europa 10–16 november 2008. Veckans mål är att påminna resenärer om vikten av att följa bestämmelserna om införsel av levande djur och animaliska livsmedel.</div>

Införsel av animaliska livsmedel och djur medför alltid en risk för smittsamma djursjukdomar, som allvarligt kan skada områdets jordbruk, livsmedelsproduktion samt konsumenternas och deras sällskapsdjurs säkerhet. För att förhindra spridning av sjukdomar följs på EU-området gemensamma bestämmelser om vad resenärer som anländer till EU-området får ha med sig och vad man kan beställa åt sig per post.

I Finland genomförs kampanjen av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Tullen bland annat genom utdelning av införselbestämmelser vid gränsövergångarna samt genom att sakkunniga rör sig bland passagerare på Helsingfors-Vanda flygstation, där information delas ut om bestämmelserna och vikten av att de följs. Kampanjmaterial och information publiceras också på Eviras och Tullens webbplatser.Vilka livsmedel får föras in i landet och varifrån?

Införsel av kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter från länder utanför EU till EU-området utan veterinär gränskontroll är i regel förbjuden. Från Färöarna, Grönland, Island, Liechtenstein och Schweiz är införseln dock friare än från andra länder utanför EU.

Från Andorra, Norge och San Marino får kött- och mjölkprodukter för personlig användning föras in på samma sätt som från EU-länderna.

I övrigt får passagerare utan veterinär gränskontroll föra med sig fiskeprodukter, fågelägg, äggprodukter, honung, grodlår och sniglar, högst 1 kg av varje. Dessutom får man föra med sig 15 kg färsk fisk eller en fisk som väger 15 kg från Ryssland.

Sällskapsdjurfoder som innehåller animaliska råvaror eller produkter får inte alls föras in i landet.

Med införselbegränsningarna av livsmedel vill man förhindra att djursjukdomar som lätt smittar kommer in på EU-området och sprids här. Djursjukdomar som sprids med livsmedel såsom kött är bl.a. mul- och klövsjuka samt svinpest, som ifall de sprids till produktionsdjur orsakar hög dödlighet och därmed lidande bland djuren samt stora ekonomiska förluster.

Införsel av sällskapsdjur från utlandet

Villkoren för införsel av levande djur påverkas av ursprungslandet och den djursjukdomssituation som råder där. Med hjälp av införselbegränsningar för hundar och katter vill man också förhindra att rabies och echinokockparasiten, som är farliga också för människor, kan spridas till Finland. De som reser tillsammans med djur måste se till att djuret har identifieringsmärkning, antiparasitär medicinering, rabiesvaccination och vid behov bestämning av antikroppar mot rabies i enlighet med införselkraven samt att dokumenten är i skick. Ett djur som anländer till Finland i strid med införselbestämmelserna utgör en risk för människor och andra djur. Det sänds tillbaka till det land som det kom ifrån på ägarens bekostnad eller till och med avlivas.

Tullen skyddar konsumenterna

Tullen övervakar införseln av animaliska livsmedel och levande djur vid gränsen. Ur bagaget beslagtar Tullen årligen partier på till och med tjugo kilo av till exempel vietnamesiska skaldjur, nigerianska fiskar och turkiska korvar.

Ur postpaket har Tullen enligt statistiken i år beslagtagit och destruerat tiotals kilo animaliska livsmedel från till exempel Kina, Vietnam och Korea, USA och Kanada samt olika afrikanska länder.

Ytterligare information:

Införsel av levande djur:
www.evira.fi > Djur och hälsa > Införsel och utförsel

Resenärer kan också hitta anvisningar om införsel på Tulli.fi:
http://www.tulli.fi/se/03_Privatpersoner/01_Resande/02_Livsmedel/index.jsp

http://www.tulli.fi/se/03_Privatpersoner/06_Djur/index.jsp

EU:s kampanjsida:
http://www.one-health.eu/

Tilläggsuppgifter ger
Överinspektör Tarja Lehtonen, Evira, tel. 020 77 24219 eller 040 562 5635 (införsel av animaliska livsmedel)
Överinspektör Virva Valle, tel. 020 77 24309 (införsel av hundar och katter)

Tullchef Mika Pitkäniemi, Tullen, tel. 020 492 3810

Kampanjvideon:  

Teman: