Sjukdomen IPN har åter påträffats i regnbågsyngel i insjöområdet

26.7.2012

<br /> <br />

I två fiskodlingsanläggningar i insjöområdet har i juli konstaterats sjukdomen IPN (infectious pancreatic necrosis, infektiös pankreasnekros). Den ena anläggningen ligger i vattendraget Kymmene älv och den andra i Vuoksen. Förra gången påträffades sjukdomen i insjöområdet i mars detta år, då i vattendraget Kymmene älv. I finska havsområdet påträffas IPN årligen, men i insjöområdet har IPN tidigare varit mycket sällsynt. IPN-viruset är ofarligt för människan och det förhindrar inte att fisken används som matfisk.

Hos regnbåge observerades symptom som är typiska för denna sjukdom i den ena av de anläggningar som nu konstaterats positiva. I den andra anläggningen togs proverna som en del av rutinundersökningarna. Det är möjligt att viruset som orsakar IPN överförts från en anläggning till en annan i samband med förflyttningar av fiskar eller redskap innan sjukdomen konstaterades. Fortsatta undersökningar och åtgärder för att förhindra att sjukdomen sprider sig i inlandsområdet har inletts.

Ynglen drabbas
PN är en sjukdom som drabbar laxfiskar, främst regnbåge, öring, sik, lax och bäckröding. Sjukdomen orsakas av ett birnavirus som väl tål mycket varierande förhållanden. Typiska symptom på IPN är stor dödlighet i yngelstadiet särskilt bland de snabbast växande individerna, mörkfärgning av huden, blödningar i de inre organen, utstående ögon och svullen buk jämte s.k. spiralsimning. Om sådana symptom visar sig i en anläggning, skall en anmälan om detta omedelbart lämnas till tjänsteveterinären.

Sjukdomen yppar sig oftast hos ynglen till laxfiskar under den tid vattnen är svala. Den viktigaste smittkällan är infekterade fiskar som förblivit bärare av sjukdomen. IPN kan sprida sig såväl med vattnet från en fisk till en annan som från stamfisken till romkornen, men också med redskap som används inom fiskodlingen. Desinficering av rommen dödar nödvändigtvis inte viruset. Det finns ingen läkemedelsbehandling mot sjukdomen och det enda sättet att bli kvitt sjukdomen i en fiskodlingsanläggning är att tömma anläggningen och omsorgsfullt desinficera den.

IPN är en sjukdom som skall bekämpas
IPN är en sjukdom son enligt lagen skall bekämpas i insjöområdet och åtgärder för att utrota sjukdomen vidtas således under myndigheternas ledning. Finska insjöområdet har ett av EU beviljat status som ett område fritt från IPN. Stamfisk- och yngelanläggningarna i inlandet som beviljats ett hälsotillstånd undersöks på statens försorg med tanke på IPN-virus minst vart annat år. En anläggning som infekterats spärrförklaras efter att smittan konstaterats. Så förhindras förflyttning av fiskar till och från anläggningen.

Läs mer om IPN
Förstasidan > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fiskar och kräftor > IPN

Mer information ger:
Överinspektör Tiina Korkea-aho (fisksjukdomstillsyn), tfn 040 351 3318,
tiina.korkea-aho at-merkki.gif : 1 kB  evira.fi
Forskare Satu Viljamaa-Dirks (fisksjukdomsforskning), tfn 044 720 1469,
satu.viljamaa-dirks  at-merkki.gif : 1 kB   evira.fi
Specialforskare Tuija Gadd (fiskvirusdiagnostik), tfn 050 357 0328,
tuija.gadd   at-merkki.gif : 1 kB  evira.fi

Teman: