Sjukdomen PMWS hos svin har för första gången påträffats i Finland

21.12.2007

<div>Sjukdomen PMWS (en förkortning av Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) har konstaterats hos avvanda grisar på en gård i västra Finland i december i år. Sjukdomen har inte tidigare påträffats i Finland. PMWS är ett syndrom orsakat av circovirus. Sjukdomen orsakar stora produktionsförluster runtom i världen. Virussmitta har konstaterats i Finland även tidigare, men då har den inte orsakat symptom som är typiska för sjukdomen.</div>

För att PMWS-syndrom ska utvecklas krävs circovirus som aktivt förökar sig. En virusinfektion leder alltså inte alltid till att sjukdomen bryter ut, utan det behövs också andra faktorer, till exempel att grisarna är utsatta för stress. Sådana faktorer som orsakar stress är till exempel drag, nedkylning, flyttning av grisar från en grupp eller box till en annan. God hygien och goda skötselrutiner minskar infektionstrycket på gården och bidrar till att förhindra sekundära smittsamma sjukdomar på gården.

Typiska symptom på sjukdomen är att grisarna växer långsammare, de får anemi, olika sekundära infektioner och ökad dödlighet, i synnerhet efter avvänjningen.

PMWS hör inte till de djursjukdomar som enligt lagen ska bekämpas och leder därför inte till myndighetsåtgärder. Bekämpningen av PMWS sköts av näringen och koordineras av den nationella djurhälsovården ETU och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf.

Ytterligare information:

(På finska) www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Eläintaudit > Tuotantoeläinten tarttuvat taudit > Sian PMWS-oireyhtymä
www.ett.fi

Professor Marjukka Anttila, Forskningsenheten för patologi, Evira, Helsingfors,
tel. 020 77 24540, 050 354 4601

Professor Marja Fossi, Forskningsenheten i Seinäjoki,
tel. 020 77 25400, 050 342 0954

Verksamhetsledare Pirjo Kortesniemi ETT rf,
tel. 040 591 5258Teman: