Skadligt transfett påträffades inte i margariner och bredbara fetter

9.12.2009

<p>Sammansättningen hos fettet i margariner och bredbara fetter på marknaden undersöktes i Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Man fäste särskild uppmärksamhet vid halten transfetter i proverna. I EU förs en diskussion om halterna transfetter i livsmedel och vissa länder har redan fastställt ett gränsvärde för transfett, eftersom transfett konstaterats hälsovådligt. I denna undersökning kartlades läget i fråga om margariner och bredbara fetter på den finska marknaden.</p>

Proverna analyserades med tanke på fetthalten och fettsyresammansättningen. I alla undersökta produkter var mängden transfett mycket låg och de konstaterade mängderna har ingen betydelse med tanke på hälsan. Transfett påträffades inte alls i 55 procent av proverna, som var 18 till antalet.

Skillnader konstaterades i de analyserade provernas fettsyresammansättningar
Fetthalterna i de undersökta margarinerna och bredbara fetterna varierade mellan 29 och 80 procent. Andelen mättat, s.k. hårt fett av den sammanlagda mängden fett varierade mellan 20 och 52 procent. Man vet att hårt fett är en riskfaktor som bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar. Transfett är omättat fett, men det verkar på samma sätt som mättat fett och medräknas därför i andelen hårt fett. I alla analyserade prover var mängden transfett mycket låg; den högsta uppmätta mängden var endast 0,5 g/100 g produkt. I EU har inte fastställts något gränsvärde för transfett, även om vissa medlemsstater gjort det. Transfettet behöver inte anges i påskrifterna på förpackningar. Enligt denna undersökning utgör transfetterna inget problem i de margariner och bredbara fetter som marknadsförs i Finland.

De essentiella fettsyrorna är sådana fetter, som behövs med tanke på en balanserad kost och människans hälsa. Dessa fettsyror (linolsyra och alfalinolensyra) måste fås ur kosten, eftersom kroppen inte själv kan producera dem. Variationen i mängden essentiella fettsyror i de undersökta produkterna var stor: 3,5 – 28,8 g/100g produkt. Mängden essentiella fettsyror var vanligen större i de fetaste produkterna. Mellan lätta och fetare produkter förekom ingen statistisk skillnad i fråga om fettsyresammansättningen.

Undersökningen hänför sig till Eviras vetenskapliga forskningsprojekt
I forskningsprojektet utreds fettsyresammansättningen i olika lätta produkter. De lätta produkternas fettsyreprofil jämförs med profilen hos normalfeta produkter. Projektet fortsätts med nya produktkategorier, såsom glass på vegetabiliskt fett. Ett annat mål med projektet är att utveckla metoden att analysera fettsyror. Fettsyrorna omvandlas till flyktiga DMOX-derivat som separeras med hjälp av gaskromatografi. Med hjälp av en masselektiv detektor upptäcks dubbelbindningarnas placering och konformation exaktare än förr.

Ansvarig ledare för forskningsprojektet är prof. Kimmo Peltonen och projektansvarig forskare Tiina Ritvanen. Projektet har beräknats pågå till år 2011.

Läs mer om transfettundersökningen:
Djursjukdoms- och livsmedelsforskning > Vetenskaplig forskning > Pågående forskningsprojekt > Transfettsyror i lättprodukter

Bekanta dig också med transfettsyror i kosten och påskrifter på förpackningar
Livsmedel > Tillsyn och företagare > Påskrifter på förpackningar > Näringsvärdesdeklarationer > Transfetter

Läs mer om näringsrekommendationerna:
Statens näringsdelegation (2005): Finska näringsrekommendationer – kost och motion i balans

Bekanta dig också med Statens näringsdelegation

Mer information:
transfettundersökningen: forskare Tiina Ritvanen, Forskningsenheten för kemi och toxikologi,
tiina.ritvanen at-merkki-kapea.gifevira.fi, tfn 02077 24447
definitionerna på bredbara fetter, förpackningspåskrifter: överinspektör Tytti Itkonen, Enheten för produktsäkerhet,
tytti.itkonen at-merkki-kapea.gifevira.fi, tfn 02077 24296

 

Teman: