Skäl att behandla jakthundar i östra Finland med läkemedel mot echinococcer

20.11.2009

<p>Blåsmasksjuka orsakad av parasiten <em>Echinococcus granulosus</em> har varit rätt sällsynt bland älgar i Finland. Utgående från en preliminär kartläggning av läget bland älgarna i omgivningen kring Tohmajärvi denna höst verkar det ändå som om echinococcer är vanligare bland älgar intill östgränsen än vad vi tidigare trott. Åtminstone i landets östra delar är det således skäl att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra parasitsmitta</p>

Echinococcer hos älg kan smitta människan

Echinococcus granulosus är hunddjurens (varg, hund) dvärgbandmask vars blåsor lever i älgdjur (älg, ren, skogsren). Parasiten är zoonotisk och kan således också överföras till människan. Följden kan bli en allvarlig och svårbehandlad sjukdom.

Man vet att dvärgbandmask förekommer i naturen i Finland åtminstone i östra Lappland, Kuusamo, Kainuu och Norra Karelen. Vargen är parasitens huvudvärd och vilda älgdjur eller renen mellanvärdar. Vargen smittas då den får i sig blåsor i organ från en mellanvärd. Larverna utvecklas till små bandmaskar i vargens tarmkanal. De alstrar ägg som med avföringen sprider sig i omgivningen. Djuret som tjänar som mellanvärd smittas då det sväljer ägg med växter eller vatten. Människan smittas på samma sätt som vilda mellanvärdar.

Smitta hos människan förebyggs bäst då hundarna skyddas mot smitta

I praktiken utgör en hund som smittats med dvärgbandmaskar den största smittorisken med tanke på människan. Hunden smittas då den äter blåsor i älgens lungor. I sällsynta fall kan blåsor förekomma också i andra organ hos älgen såsom levern. Dvärgbandmasken utgör i sig ingen fara för hunden, men ägg som med avföringen hamnar i omgivningen eller i hundens päls kan smitta människan. Smittan sker via munnen, oftast via händerna. Hos en människa som smittats bildas vätskefyllda blåsor i de inre organen, vanligen i lungorna. Blåsan kan växa till sig i flera års tid och kan till slut vara flera liter stor.

För att förhindra att människor smittas är det viktigt att hindra att hundarna smittas. Det sker på två sätt: hundarna matas inte med råa lungor eller rå lever från älgdjur och de behandlas med ett läkemedel mot bandmaskar före och efter älgjaktsäsongen. Om man vill mata hunden med inre organ, skall de upphettas helt igenom. Läkemedel mot bandmask hos hundar fås receptfritt på apoteket.

Blåsorna kan vara svåra att upptäcka i lungorna hos älgar, eftersom de kan vara små och ligga långt inne i lungan. Genom att ordentligt klämma på lungorna med händerna kan man ofta ändå märka en rundaktig, vätskefylld blåsa. Hantering av lungor utgör ingen risk att människan smittas av parasiter, men det är ändå bra att använda skyddshandskar med tanke på allmänhygienen. Suspekta lungor borde sändas hela in för undersökning till Eviras forskningsenhet för fisk- och vilthälsa i Uleåborg.

Anvisningar till ägare av jakthundar:

1. Mata aldrig hundar med råa inre organ från älgdjur (särskilt lungor och lever).
2. Behandla hunden med ett läkemedel mot bandmask före och efter älgjaktsäsongen.

Mer information ger:
Forskare Marja Isomursu, tfn 02077 24910, 040 512 1248
Enhetsdirektör Varpu Hirvelä-Koski, tfn 020 77 24902, 040 512 1531

 

Teman: