Skäl till förbättring av påskrifternas synlighet på livsmedelsförpackningarna

29.2.2008

<div>Konsumenterna fick i november–december 2007 ge kommentarer om p&aring;skrifternas synlighet p&aring; livsmedelsf&ouml;rpackningarna till Livsmedelss&auml;kerhetsverket Evira samt till l&auml;nsstyrelserna i S&ouml;dra och V&auml;stra Finlands l&auml;n. Den h&auml;r kampanjen var en forts&auml;ttning p&aring; en utredning som tidigare gjorts tillsammans med Finlands Konsumentf&ouml;rbund.</div>

De kommentarer som kom in under kampanjen var ungefär likadana som i den tidigare utredningen. De vanligaste orsakerna till oklara förpackningspåskrifter på livsmedlen var att det var svårt att urskilja texten från bakgrunden och att texten var alltför finstilt. Konsumenterna tyckte också att märkningarna om produkternas ursprung och dateringarna var otydliga eller svåra att hitta.

I den här kampanjen utreddes också hur mycket konsumenterna klagar över otydliga märkningar. Det var få konsumenter som hade kommenterat påskrifterna, och då närmast i butiken, till produktens tillverkare eller importör. Däremot hade konsumenterna inte just alls kontaktat den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn.

Evira framhåller hur viktigt det är att förpackningspåskrifterna är läsliga och kommer även i fortsättningen att fästa vikt vid att märkningarna är tydliga och lätt kan hittas.

Att märkningarna måste vara lätta att hitta betonas också i EU i samband med en pågående förnyelse av lagstiftningen om förpackningspåskrifter.

Ett sammandrag av kommentarerna finns på Eviras webbplats (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/pakkausmerkinn__t/

Ytterligare information: överinspektör Tytti Itkonen, tel. 020 77 24296

Teman: