Skäligare antal flyttningsanmälningar för djur

10.6.2008

<div>Evira har den 10.6.2008 gett en ny anvisning om f&ouml;rfarandet vid &auml;ndring av vissa uppgifter om djurh&aring;llningsplatser i djurregistren. Den nya anvisningen &auml;r avsedd att f&ouml;rtydliga f&ouml;rfarandet vid registrering av djurh&aring;llningsplatser. </div>

Vid flyttning av djur från en djurhållningsplats till en annan måste anmälan göras till centralregistret (nötdjursregistret, får- och getregistret eller svinregistret) senast inom sju dagar från händelsen. Avsikten med flyttningsanmälningarna är att säkerställa djurens spårbarhet vid utredning av en eventuell sjukdom. Det stora antalet djurhållningsplatser har dock orsakat vissa djurhållare oskäligt mycket arbete.

Det nuvarande förfarandet vid flyttningsanmälan kan förenklas genom att djurhållningsplatser sammanslås till större helheter. Detta skulle minska antalet anmälningar av flyttningar mellan olika djurhållningsplatser.

Evira har tidigare gett kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter anvisningar om hur djurhållarregistrets och djurhållningsplatsregistrets program används (Anvisningar till användaren 14.5.2008). De registreringar som rör djurhållningsplatserna och ändringarna av registreringarna ska enligt den aktuella anvisningen göras på Eviras blankett ”Djurhållningsplatser, registrerings-/ändringsanmälan”, som finns på Eviras webbplats. I anvisningarna för ifyllning av den här blanketten anges hur man gör en anmälan av en ny djurhållningsplats, primära djurhållningsplatser, djurhållningsplatsens övriga platser samt ändringar i den information som rör djurhållningsplatserna.

Bruksanvisningen till registerprogrammet förblir i kraft. Evira har uppdaterat anvisningarna för ifyllning av djurhållningsplatsblankettens registrerings-/ändringsanmälan. Den nya ifyllningsanvisningen finns som bilaga till den elektroniska versionen av anvisningarna till registerprogrammet och finns tillgänglig på Eviras webbplats från 11.6.2008. De gamla ifyllningsanvisningarna ska därefter inte mera användas.

Blanketten och ifyllningsanvisningen finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/blanketter/

Anvisning om förfarandet vid ändring av vissa uppgifter om djurhållningsplatser i djurregistren (10.6.2008):
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/markning_och_registrering/

Tilläggsuppgifter:
överinspektör Jessica Löfgren-Eriksson tel. 020 77 24214
överinspektör Matleena Haapa tel. 020 77 24211

 

Teman: