Skillnader mellan de nordiska länderna i fråga om datummärkningarna

27.11.2014

<p>Datummärkningarna ”bäst före” och ”sista förbrukningsdag” på livsmedel används på olika sätt i Finland, Sverige, Norge och Danmark. På kokt skinka och färdigmat används till exempel bägge märkningarna. De preliminära resultaten av en nordisk utredning ger inte några klara orsaker till skillnaderna.&nbsp;</p>

”Det verkar som om märkningen ”sista förbrukningsdag” ibland används för säkerhets skull”, konstaterar enhetschef Annika Nurttila på Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

”För att matsvinnet ska kunna minskas, vore det viktigt att datummärkningen ”sista förbrukningsdag” används endast på sådana produkter, där den är nödvändig för att säkerställa konsumentens hälsa”, säger Nurttila.

Tillverkaren eller förpackaren besluter om datummärkningen på ett livsmedel utgående från produktens hållbarhet. Märkningen ”sista förbrukningsdag” ska användas på sådana livsmedel, som lätt förskäms och därför kan orsaka en hälsorisk även efter kort förvaring. Ibland väljer tillverkaren till ett livsmedel för säkerhets skull märkningen ”sista förbrukningsdag” för att garantera produktens kvalitet. 

Då sista förbrukningsdagen löpt ut, får produkten inte längre saluhållas och den bör då inte heller längre ätas. Produkter som överskridit datummärkningen ”bäst före” kan däremot saluhållas och användas, om deras kvalitet inte väsentligt försämrats.

Evira bereder som bäst en handbok om märkningar och påskrifter på förpackningarna. Då handboken finslipas utvärderas om det är skäl att ändra på instrueringen om datummärkningarna.

Den av Nordiska Ministerrådet finansierade kartläggningen ”Date labelling and practice of legislations in the Nordic countries” publiceras under början av år 2015. 

Mer information ger:
enhetschef Annika Nurttila, tfn 050 557 6414

Teman: