Skördesäsongen för finländska jordgubbar närmar sig - ta reda på vad du köper

16.6.2008

<div>Det finns fortfarande brister i uppgifterna om jordgubbarnas ursprung och odlare. Konsumenten kan f&ouml;rs&auml;kra sig om de k&ouml;pta b&auml;rens ursprung genom att endast k&ouml;pa s&aring;dana b&auml;r vilkas ursprung och odlaruppgifter finns tydligt utm&auml;rkta p&aring; f&ouml;rs&auml;ljningsplatsen.</div>

Vid försäljning av jordgubbar i affärer och på torg måste ursprunget vara utmärkt. Myndigheterna får årligen kännedom om några jordgubbspartier med falsk uppgift om ursprung.

Konsumenten kan själv påverka uppgifternas riktighet. Det lönar sig att köpa jordgubbar bara på sådana ställen där jordgubbarnas ursprungsland är tydligt angivet på försäljningsskylten. Där jordgubbar säljs i lösvikt kan man också se tomma packlådor, där köparen kan kolla odlarens uppgifter om namn och adress. Ibland kan till och med plockningsdagen finnas angiven på lådan. Då kan man se hur färska bären är.

Jordgubbarnas kvalitet bibehålls bättre, om bären inte töms upp på försäljningsdisken och sedan öses upp åt kunden. Därför kan det löna sig att helst köpa bär som finns framlagda i sina packlådor eller som har plockats direkt i askar.

Om man köper jordgubbar som är förpackade i askar lönar det sig att se efter att det på försäljningsstället finns en skylt som anger ursprungslandet för de bär som säljs i öppna askar. Om jordgubbarna är förpackade i askar med lock måste uppgifter om ursprungsland och odlare finnas på askarna. 

Försäljare som har en försäljningsplats på torget året om följer i allmänhet noggrant märkningskraven och kräver också ordentliga märkningar av sina leverantörer. De försäljare som har fasta försäljningsplatser på torgen hör också till dem som myndigheterna kontinuerligt har tillsyn över.

En möjlighet är att köpa jordgubbar av någon odlare som man känner. Uppgifter om gårdar som har direktförsäljning kan man hitta via internet med sökorden ”direktförsäljning + jordgubbar” eller ”suoramyynti + mansikka”.

De kommunala hälsoinspektörerna och TE-centralernas inspektörer, som har tillsyn över handelsnormerna för frukt och grönsaker, övervakar att lagarna följs. De gör stickprov på torgen och i detaljhandeln. 

Krav på märkning
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/frukt_och_gronsaker/krav_pa_markning/

Ytterligare information:
överinspektör Beata Meinander, Evira, tel. 020 77 25044
inspektör Mari Järvenmäki, Evira, tel. 020 77 25143

Teman: