Skyddshandskar ensamma hindrar inte spridning av norovirus

15.10.2014

<p>Norovirus kan lätt spridas från livsmedelsarbetarens händer till livsmedel som äts utan föregående upphettning. Skyddshandskar hindrar inte alltid spridningen av virus, om man inte sköter handhygienen tillräckligt väl. Täta byten av skyddshandskar, noggrann handtvätt och rena råvaror förebygger effektivt norovirus.</p>

Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Helsingfors universitet och Teknologiska forskningscentralen VTT undersökte under experimentella förhållanden hur norovirus sprids från en livsmedelsarbetares händer till färdigmat som ska ätas som sådan. Gurksmörgås var föremål för undersökningen, eftersom dess beståndsdelar är enkla och gurkan hanteras mycket medan man gör smörgåsen. Gurkan är inte i sig själv ett särskilt riskfyllt livsmedel.

Handhygienen i nyckelställning

Norovirus är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka hos vuxna. År 2013 orsakade norovirus cirka en tredjedel av de epidemier som spreds via livsmedel i Finland. Norovirusfall som spritts via mat har ofta haft samband med en mattillredare eller livsmedelsarbetare som varit smittade.

Norovirus sprids lätt från avföring och kräkningar från en person till en annan under själva sjukdomen och också länge efter den. En person som avger virus kan vara helt symtomfri. Norovirus sprids också med livsmedel, vatten och via olika ytor som dörrhandtag, t.o.m. tyger.

Handhygienens betydelse för föroreningen av produkten bedömdes i en experimentell undersökning. Under försöksförhållandena spreds norovirus från försökspersonens med virus förorenade händer till skyddshandskarna varje gång försöket upprepades, även om det var ganska små mängder. Norovirus tillsattes också på ytan av gurkan och man studerade i vilka mängder de spreds till gurksmörgåsen. Från skyddshandskarna spreds virus märkbart effektivare till gurksmörgåsen än från enskilda förorenade råvaror:

”Under undersökningen överfördes norovirus till gurksmörgåsen också i det fallet, att det på skyddshandskarna fanns bara en liten mängd norovirus innan smörgåsen tillreddes. Personens händer spred virus mer effektivt än någon enskild råvara", säger forskaren Maria Rönnqvist från Eviras forskningsenhet för riskvärdering.

Resultaten sparades i en under projektet utvecklad matematisk modell, med vars hjälp man kunde bedöma spridningen av norovirus i livsmedel som tillreds för hand. Med modellens hjälp undersökte man hur mycket norovirus som överförs till gurksmörgåsen beroende på hur mycket norovirus det fanns på personens händer innan han eller hon tog på sig skyddshandskarna och tillredde smörgåsen.

Läs mera om norovirus  
Hantering och förvaring av livsmedel

Undersökningsresultaten av riskvärderingen har publicerats i en referentgranskad vetenskaplig artikel
Rönnqvist, M., Aho, E., Mikkelä, A., Ranta, J., Tuominen, P., Rättö, M., Maunula, L. 
Norovirus Transmission between Hands, Gloves, Utensils, and Fresh Produce during Simulated Food Handling.
Applied and Environmental Microbiology 2014: Vol. 80, No. 17, pp. 5403-5410.

Undersökningen presenterades också i Eviras Vetenskapsdag 2014.

Det avslutade projektet Detektering av virus och kontrollmetoder i bearbetningsmiljön producerade talrika publikationer och förslag.

Bekanta dig med Eviras riskvärdering och tillhörande projekt.  

Ytterligare information:
forskare Maria Rönnqvist, tel. 040 178 6623

 

Teman: