Slaktade får och getter behöver ej längre TSE-testas

4.7.2007

<div>Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat förordningen om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter. Den nya förordningen träder i kraft den 6 juli 2007. Med förordningen verkställs de ändringar som gjorts i EU:s lagstiftning.</div>

Den viktigaste ändringen jämfört med tidigare bestämmelser är att får och getter inte längre måste testas för TSE när de slaktas. Tidigare har man krävt att alla slaktade får och getter som är över 18 månader gamla testas för TSE. Då den nya förordningen träder i kraft behöver får och getter över 18 månader endast testas om de dött på gården. Prover som tas inom uppsamlingsområdena för kadaver skall tas vid den bearbetningsanläggning dit de döda djuren förs. Utanför uppsamlingsområdet skall provtagningen skötas av djurägaren när gården har över 20 vuxna får eller getter.

Slakten av får och getter har hittills genomförts enligt ett TSE-testprogram. Programmet var ursprungligen avsett som en tillfällig åtgärd för att ta reda på om det förekommer BSE hos får och getter inom EU. Testresultaten ger vid handen att detta är ytterst osannolikt. Följaktligen har programmet nu begränsats och riktats in på djur med störst sannolikhet av TSE, d.v.s. djur som dör på gården.

TSE eller transmissibel spongiform encefalopati är ett gemensamt namn för en grupp sjukdomar som förekommer i liknande form hos flera olika djurarter och som förorsakas av ett muterat prionprotein. Den mest kända TSE-sjukdomen är BSE eller galna ko-sjukan, som främst förekommer hos nötkreatur. Scrapie är en TSE-sjukdom som drabbar får och getter. Av samtliga TSE-sjukdomar anses endast BSE vara farligt för människan.

Ändringarna påverkar också de åtgärder som föreskrivs för atypiska scrapie-fall hos får och getter. Om ett fall av atypisk scrapie förekommer på gården kan Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) besluta att de övriga fåren och getterna på gården inte behöver avlivas, vilket gör att gården kan fortsätta med sin verksamhet under vissa begränsningar. Dessa begränsningar är i kraft i två år och innebär att levande får eller getter inte får överföras till andra gårdar. Får och getter som är över 18 månader gamla skall undersökas för scrapie när de slaktas. 

Atypisk scrapie anses vara mindre smittsam än klassisk scrapie. Därför har lagstiftningen mjukats upp när det gäller atypisk scrapie.    

Evira undersöker ca 4 000 scrapie-prover från får och getter om året. Sedan 2002 har det praktiskt taget varje år registrerats några fall av scrapie. Klassisk scrapie har bara registrerats hos getter, senast 2005. Hos får har ett eller två årliga fall av atypisk scrapie registrerats sedan 2004, då det utökade testningsprogrammet inleddes.

Mer information:
Jord- och skogsbruksministeriet (lagstiftning):
Veterinäröverinspektör Kajsa Hakulin, tfn. (09) 160 52433, 040 719 3259

Evira (verkställning av lagstiftning):
Veterinärinspektör Sanna Sainmaa, tfn. 020 77 24330, 0400 921 241

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar
hos får och getter
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/d/MMM_18885_JSMf_7_VLA_2007.pdf

Teman: