Slutliga uppgifter om utsädespartiernas grobarhet publiceras nu på Eviras webbplats

7.1.2008

<div>Förfarandet för hur de slutliga uppgifterna om grobarheten uppges för de utsädespartier som marknadsförs med förhandsgarantibevis har ändrats så att alla slutliga grobarhetsresultat nu anges på Eviras webbplats. </div>

Uppgifterna om grobarheten finns (på finska) på Eviras webbplats på följande adress:
Evira.fi> Kasvintuotanto ja rehut> Siemenet > Ajankohtaista

Evira publicerar inte mera resultaten i Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygdens Folk.

Packerierna kan använda de förhandsgarantibevis som Evira gett för de utsädespartier som ska marknadsföras, men de slutliga grobarhetsresultaten anges alltid på Eviras webbplats. På garantibevisen anges också att de slutliga grobarhetsresultaten finns på Eviras webbplats på ovan angivna adress.

Den som låtit undersöka partiet är fortfarande skyldig att uppge de slutliga grobarhetsresultaten för köparen.

Tilläggsuppgifter
överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tel. 040 8332 482
byråsekreterare Tarja Korpela, Evira, tel. 020 77 25322

 

 

Teman: