Små igelkottar avlider om hösten – fynden parasiter och salmonella

28.9.2012

<p>Under sensommaren och hösten har många stött på sjuka eller döda igelkottar på sin tomt. Döda igelkottar undersöks också i Livsmedelssäkerhetsverket Evira som mest just denna tid på året.</p>

De undersökta igelkottarna har varit små samma sommars ungar som inte lyckats samla på sig reservnäring för vinterdvalan. Igelkottarna har vägt under 300 gram, fastän vikten borde vara två gånger så stor med tanke på övervintringen.

Parasiter ett plågoris för igelkottarna
Utöver svält lider unga igelkottar också av endoparasiter. I luftrören förekommer allmänt rikliga mängder lungmaskar och i tarmkanalen dessutom parasitmaskar som orsakar tarminflammation. En välgödd igelkott kan motstå dessa parasiter bättre utan att insjukna, men redan färdigt magra igelkottar utmärglas då ännu mer. Ofta kan en påträffad sjuk igelkott redan vara i så uselt skick att vård inte längre hjälper.

Igelkottarna kan också dras med bakteriesjukdomar
Den allmännaste sjukdomsalstrande bakterien hos igelkottar har i Eviras undersökningar varit Salmonella. Igelkottar kan vara symptomfria salmonellabärare och sprider då bakterien i miljön med sin avföring utan att själva insjukna. I tarmkanalen kan salmonellan sprida sig till andra delar av kroppen och orsaka en allmäninfektion.

Igelkottar kan också drabbas av pseudotuberkulos (bakterien Yersinia pseudotuberculosis) som kan smitta från djur till människan.

Tänk på hygienen
De som kommer i kontakt med igelkottar har skäl att tänka på att salmonella orsakar matförgiftningar och sålunda utgör en hälsorisk.

Salmonellos eller en infektionssjukdom orsakad av bakterier av släktet Salmonella är en av de sjukdomar som smittar från djur till människor. Man kan skydda sig mot salmonellasmitta genom att tvätta händerna omsorgsfullt efter att ha rört vid en igelkott.

Igelkottarnas något lortiga matvanor bidrar till att sprida salmonella på matställena och därför är det såväl med tanke på igelkottarnas hälsa som också den egna hälsan skäl att se till att kärlen är rena. Efter att man hanterat kärl som igelkottar kommer i kontakt med skall man tvätta händerna omsorgsfullt innan man börjar göra något annat.

Döda igelkottar kan man, om man så vill, sända in som prov till Evira i Uleåborg.
Anvisningar om hur vilda djur sänds in som prov

Mer information ger:
forskare Marja Isomursu, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, Uleåborg, tfn 040 512 1248

Teman: