Små mängder EHEC-misstänkta frön kommit också till Finland – återkallas från marknaden

7.7.2011

<p>Enligt vad Livsmedelssäkerhetsverket Evira i dag fått veta från Tyskland har små mängder misstänkta bockhornsklöverfrön av egyptiskt ursprung kommit också till två butiker i Finland. Bara en av butikerna har sålt frön. Fröna i butikerna har dragits bort från handeln.</p>

Det rör sig om ekologiska bockhornsklöverfrön (partinummer L0108886), som har saluhållits i påsar på 125 gram med bäst före datum 11.8.2012. Av dessa frön har allt som allt endast 8 påsar sålt i Ekolos butik i Helsingfors. Konsumenter med sådana frön ombes utan dröjsmål returnera dem till den butik, som sålt fröna. Butiken levererar dem till livsmedelstillsynsmyndigheten i kommunen i fråga.

En del av det misstänkta fröpartiet har redan fåtts till undersökning i Evira, där man utreder om det innehåller EHEC -bakterier. Preliminära analysresultat erhålls i början av nästa vecka.

Enligt den information vi hittills fått har också andra bockhornsklöverfrön av egyptiskt ursprung saluhållits i Finland. Importörerna till dessa frön har börjat återkalla dem från marknaden.

Mer information om EHEC-bakterien: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information_om_livsmedel_/livsmedelsfaror/matforgiftningar/mikrober_som_orsakar_matforgiftning___/escherichia_coli/

Mer information ger:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
Direktör Susanna Pesonen, tfn 040 169 0266

Bild på produkten

bockhornsklee.jpg : 225Kb

Teman: