Små mängder svinkött som misstänks vara färgat har kommit till Åland

25.10.2012

<p>Enligt vad Livsmedelssäkerhetsverket Evira fått veta har 305,3 kg svinkött som misstänks vara färgat införts till Åland. Av köttpartiet återstod som osålt 45,88 kg, som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet försatt med säljförbud tills saken bekräftats.</p>

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har sänt prover av köttpartiet till svenska livsmedelsverket för analys. Tillverkare till partiet är ett ungerskt företag och de svenska myndigheterna har redan tidigare återkallat produkter från detta företag från marknaden.

De ungerska myndigheterna har enligt kommissionen än så länge inte funnit färgat svinkött bland det ifråga varande företagets produkter. Undersökningarna fortsätter.

Enligt svenska livsmedelsverkets utredning har ett azofärgämne använts vid färgning av svinköttet. Färgämnet är godkänt för användning i flera livsmedel, men inte i kött.

Information om de svenska myndigheternas utredningar på svenska livsmedelsverkets webbplats: http://www.slv.se/sv/

Mer information ger:
Enhetschef Kyösti Siponen, Evira (införsel av livsmedel till Fastlands-Finland), tfn 050 386 8412
Miljöskyddsinspektör Patrik Lundin, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, tfn 018 528 606, 0457 3135535

Teman: