Smittskyddet utgör två procent av kostnaderna på en broilergård

21.6.2012

<p>En undersökning som gjorts av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT utredde hur mycket det förebyggande smittskyddet på de finländska fjäderfägårdarna kostar. De största kostnadsfaktorerna på broilergårdarna består av spraybehandlingen av tarmfloran hos dunungar samt av tillsatsen av koccidiostatika i fodret under den inledande uppfödningen. <br /></p>

Kostnaderna för smittskyddet på gårdsnivå och dess ekonomiska betydelse som en sjukdomsförebyggande åtgärd har inte tidigare dokumenterats genom forskning.

Smittskydd är alltid billigare än sjukdomsutbrott

Hälsotillståndet hos fjäderfä i Finland är utmärkt i internationell jämförelse och alla aktörer i branschen har förbundit sig att upprätthålla det. På grund av den snabba produktionsomsättningen kan även en lindrig sjukdomsförekomst på en fjäderfägård få omedelbara konsekvenser för producentens kostnader. De kostnader som mer allvarliga sjukdomsutbrott orsakar hela branschen, inklusive producenterna, kan i värsta fall uppgå till flera miljoner euro. De kan också leda till att alla fåglar på gården måste avlivas och/eller orsaka kortare eller längre avbrott i gårdens produktion.

Det finns således många orsaker till att upprätthålla smittskyddsåtgärderna. Ett exempel är att samma åtgärder i regel har effekt på alla sjukdomsalstrare, vilket hindrar sjukdomsalstrarna från att spridas eller minskar förekomsten av dem i fåglarnas livsmiljö. De åtgärder som vidtas på gården skyddar också hela den övriga produktionskedjan inom fjäderfäbranschen och skapar en grund för smittskyddet i hela kedjan.

Smittskydd medför kostnader också under sjukdomsfria tider

De uppskattade kostnaderna för smittskyddet på de undersökta broileruppfödningsgårdarna var i genomsnitt 3,55 cent per fågel, och granskade per uppfödningsdag utgjorde kostnaderna 0,10 cent per fågel och uppfödningsdag. Motsvarande kostnader på gårdar som producerar broilermödrar var 75,7 cent och 0,27 cent. Kostnaden per djur och uppfödningsdag hos broilermödrar var således tredubbel jämfört med slaktbroilrar. Exempelvis smittskyddet för en broilerflock på 75 000 fåglar medför kostnader på cirka 2 700 euro.

Av den totala arbetstiden använde broilergårdar 8 procent och gårdar som producerar broilermödrar 5 procent till smittskydd. Smittskyddet orsakade cirka 2 procent av en broilergårds totala kostnader.
Materialet omfattade producenter i olika fjäderfäindustriföretag i enlighet med deras marknadsandelar och omfattade cirka 10 procent av den dåvarande produktionen av broilerkött och ägg.

Undersökningen ingår i forskningsprojektet för främjande av den finländska fjäderfäköttproduktionens konkurrenskraft och konsumtionen av fjäderfäkött, som genomfördes i samarbete av Evira, MTT, Konsumentforskningscentralen och Helsingfors universitet.

Undersökningsresultaten har publicerats i en internationell vetenskaplig publikation:
Siekkinen, K.-M., Heikkilä, J., Tammiranta, N. & Rosengren, H. 2012. Measuring the costs of biosecurity on poultry farms: a case study in broiler production in Finland.
Acta Veterinaria Scandinavica 2012 54:12

Läs mer om sjukdomar hos fjäderfä
Bekanta dig med verksamheten inom forskningsenheten för riskvärdering
samt med MTT

Ytterligare information
Om undersökningen:
forskare Kirsi-Maarit Siekkinen, Evira, forskningsenheten för riskvärdering,
tfn 040 489 3376, förnamn.efternamn(at)evira.fi
Om sjukdomar hos fjäderfä:
specialforskare Laila Rossow, Evira, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa,
tfn 050 544 1953, förnamn.efternamn(at)evira.fi
specialforskare Päivikki Perko-Mäkelä, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa,
tfn 0400 287 536, förnamn.efternamn(at)evira.fi

Teman: