Smugglingen av djur allt fräckare

30.5.2013

<p>Olagligt införda djur kan bära på allvarliga djursjukdomar som kan äventyra såväl djurens som människornas hälsa. Fjäderfä och andra djur smugglas antagligen fortlöpande in i landet. Om ett djurs ursprung är osäkert kan den som köpt djuret ovetande stöda olaglig verksamhet.</p>

Den som inför och håller djur svarar alltid själv för att kraven i lagstiftningen följs. Vid olaglig införsel kan införaren ställas till svars för kostnaderna, som betydligt kan stiga, om en sjukdom sprider sig till stora produktionsenheter.

Att Newcastlesjukan kom till Finland skulle innebära miljonkostnader

För närvarande förekommer Newcastlesjukan inte i Finland och fjäderfäna vaccineras inte heller mot sjukdomen. Av EU-länderna är läget lika bra endast i Sverige. Newcastlesjukan är en av de allvarligaste smittsamma sjukdomarna som förekommer bland fjäderfä och sjukdomen kunde i värsta fall på bred front äventyra den finländska fjäderfäproduktionen. Bekämpning av sjukdomen och införandet av ett vaccineringsprogram skulle innebära miljonkostnader för staten och näringsgrenen.

Olagligt införda dunungar kan till exempel föra med sig också andra allvarliga sjukdomar, såsom salmonella, aviär influensa eller infektiös bronkit (IB), sjukdomar som kan äventyra även andra djurs och en del av dem också människans hälsa.

Riskerna i den yrkesmässiga fjäderfäproduktionen ökar

På senare år har i allt högre grad också sådana personer, som inte har någon tidigare erfarenhet av produktionsdjurshållning, intresserat sig för hållning av hönor och andra fåglar. Nya raser har kommit till Finland, fastän lagliga importer inte registrerats, vilket tyder på olaglig införsel. Många smittor kan sprida sig såväl via direkt kontakt med djuren som indirekt med vinden, människan, arbetsredskap eller till exempel fordon och det ökar risken att smittor sprider sig också till stora hönsbesättningar.

Under de senaste två åren har konstaterats att såväl infektiös bronkit (IB) som infektiös laryngotrakeit (ILT) spridit sig på bred front i hobbyhönsbesättningar. Olaglig införsel är också den viktigaste faktorn som kan äventyra det goda djursjukdomsläget i Finland.

Också sällskapshönan är ett produktionsdjur

Hobbyhönor, -svin, -får, -getter och -nötdjur är enligt lagstiftningen alltid produktionsdjur och för dem gäller samma bestämmelser som för deras artfränder som tillbringar sitt liv i stora produktionsenheter. Den som håller ett endaste sådant djur skall till exempel registrera sig som djurhållare hos den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten. För införseln av djur till Finland har likaså uppställts villkor som också gäller små införda partier.

Mer om detta ämne:
Evira.fi > Djur > Införsel och utförsel > EU medlemsländer, Norge och Schweiz > Fjäderfä

Evira.fi > Djur > Frågor och svar > Minneslista för dig som håller sommarhonor

Mer information ger:
överinspektör Jaana Vuolle, tfn 040 489 3322

Teman: