Som nötfärs av stek får saluhållas endast sådant kött, som malts av stek

5.4.2013

<p>Enligt livsmedelssäkerhetsverket Evira kan som nötfärs av stek saluhållas endast en sådan produkt, som malts av sådana partier av slaktkroppar av nöt, som kallas stek. Nötfärs av stek skall således tillverkas av innanlår, ytterlår, hörnstek eller rostbiff.</p>

Nötfärs av stek betraktas i Finland som en etablerad benämning på en sådan produkt, som malts av stekpartierna av slaktkroppen och de är innanlår, ytterlår, hörnstek och rostbiff. Eftersom benämningen på nötfärs av stek inte separat regleras av lagstiftningen, tillämpas på benämningen av sådan färs de allmänna bestämmelserna om hur beteckningen på ett livsmedel bildas.

Evira utarbetade en anvisning om användningen av färs och nötfärs av stek som benämningar på livsmedel då det visade sig att man i nötfärs av stek allmänt också använt andra partier av slaktkroppen än steken. Livsmedelstillsynsmyndigheten i varje enskild kommun besluter hur länge det får finnas kvar på marknaden sådana produkter, som vilseledande benämnts nötfärs av stek. Evira anser ändå att de vilseledande märkningarna borde vara korrigerade senast i början av juli 2013.

Evira hörde sig också för om vilka synpunkter representanterna för Livsmedelsindustriförbundet och de största kötthusen har på benämningen nötfärs av stek och på sammansättningen hos sådan färs. De önskade att Evira exakt definierar på vilka produkter benämningen nötfärs av stek kan användas.

Företagarna i köttbranschen föreslog att man framöver använder benämningen ”nötfärs 10 %” för sådan nötfärs av stek som nu finns på marknaden och som också innehåller färs av andra partier av slaktkroppen än av steken.

Livsmedelslagstiftningen förutsätter att fetthalten och andelen bindvävsprotein i den färs som livsmedelsindustrin förpackar tydligt märks ut. Evira anser att benämningen ”nötfärs 10 %” inte räcker för att ange fetthalten i produkten, utan att de sammanlagda halterna fett och bindvävsprotein i produkten alltid separat skall märkas ut på förpackningen på det sätt som livsmedelslagstiftningen förutsätter.

Eviras anvisning: Elintarvikkeen nimi ”jauheliha” ja ”paistijauheliha”
Anvisningen översätts till svenska i april.

Mer information ger:
överinspektör Tuulikki Lehto, tfn 050 558 2696
enhetschef Arja Kaiponen, tfn 050 386 8432


Teman: