Sommarens första koloradoskalbagge påträffades i Södra Karelen

7.6.2013

<p>Den exceptionellt varma försommaren har gjort att också koloradoskalbaggarna kommit tidigt i gång. Den första baggen har redan observerats i Södra Karelen. Nya baggar som eventuellt övervintrat här eller fjärrvandrar hit ökar risken att koloradobaggen sprider sig till Finland. Nu är det därför också särskilt viktigt att yrkes- och husbehovsodlare av potatis på eget initiativ håller ett öga på odlingarna med tanke på koloradoskalbaggen.</p>

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fick onsdagen den 5 juni veta om ett nytt fynd i Savitaipale i Södra Karelen. En husbehovsodlare påträffade en vuxen koloradoskalbagge i potatisbeståndet. Inspektörer från Evira kartlade potatisodlingarna i den närmaste omgivningen kring fyndplatsen. Andra förekomster observerades inte. Åtgärderna för kontroll och bekämpning av baggen fortsätter nästa vecka i fyndområdet.

I detta stadium är det omöjligt att veta om den nu påträffade baggen övervintrat i närområdet eller fjärrvandrat hit med luftströmmarna. På fyndplatsen odlades inte potatis i fjol. Avståndet till den närmaste förra året konstaterade förekomsten är cirka tio kilometer.

Det varma vädret under de senaste veckorna har väckt de koloradoskalbaggar som eventuellt övervintrat i marken. Luftströmmarna har också varit sådana att de gynnat fjärrvandring av baggar. Nu är det särskilt viktigt att yrkes- och husbehovsodlare av potatis på eget initiativ i samband med skötseln av potatisbeståndet håller ett öga på odlingarna med tanke på baggar.

Förra sommaren och sommaren innan påträffades sammanlagt 47 koloradoskalbaggsförekomster. Kontrollen och bekämpningsåtgärderna i dessa objekt fortsätter denna sommar.

Om observationer skall genast lämnas en anmälan till journumret

Evira uppmanar alla som misstänker att koloradoskalbaggar förekommer att omedelbart kontakta numret för anmälning av koloradoskalbaggsobservationer. I samband med samtalet ger Evira vid behov anvisningar om fortsatta åtgärder. För inspektionerna och bekämpningen svarar inspektörer på Evira och NTM-centralerna. Man skall inte börja vidta åtgärder för bekämpning på egen hand, eftersom det gör det svårare för myndigheterna att lyckas med sina bekämpningsåtgärder.

Baggen känns igen på de svarta längsgående strimmorna

I potatisbeståndet kan denna tid på året påträffas såväl vuxna koloradoskalbaggar som ägg och rätt snart också larver av baggen. På den gula ryggen till den vuxna cirka centimeterlånga baggen löper 10 svarta längsgående strimmor.

En vuxen hona lägger ägg hela sommaren. Baggens mannagrynsstora orangegula ägg ligger i täta klungor på undersidan av bladen. Äggen utvecklas snabbt till rätt mörka, till en början 1-2 millimeter långa larver, som snabbt blir över en centimeter långa och orangeröda. På vardera sidan om larvens mellankropp löper två rader svarta prickar.

Efter att ha ätit tillräckligt gräver larverna ner sig i marken för att förpuppas. Koloradoskalbaggens utveckling från ägg via larvstadiet till puppa tar beroende på lufttemperaturen cirka 10 dygn. Puppstadiet i marken tar cirka 10–15 dygn. Efter puppstadiet gräver sig en ny vuxen bagge upp från marken.

Vuxna baggar och larver äter till en början hål i potatisbladen. Det är larverna som står för den egentliga förödelsen och som vid massförekomst äter bladen så gott som helt. Den uppätna potatisblasten bildar lätt synliga kolonier i potatisbeståndet.

Journumret för anmälning av observationer är 040 801 4407 (säkrast klockan 9–20, även veckoslut).

Mer information om koloradoskalbaggen, bilder på baggen och anvisningar om hur man skall gå till väga då man misstänker förekomst av baggen:
www.evira.fi/koloradoskalbaggen

Mer information ger
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

Teman: