Sommarens första observationer av koloradoskalbaggar i Södra Karelen

17.6.2014

De första koloradoskalbaggarna har redan påträffats i Södra Karelen.Skalbaggen som är en skadegörare på potatis förekommer veterligen inte permanent i Finland, men nya skalbaggar som möjligtvis övervintrat eller kommit hit genom fjärrspridning ökar risken för spridning i Finland.Därför är det nu särskilt viktigt att alla som odlar potatis professionellt eller för husbehov på eget initiativ övervakar sin odling.

Söndagen den 8 juni fick Livsmedelssäkerhetsverket Evira information om ett nytt skalbaggsfynd i Joutseno i Södra Karelen.En vuxen skalbagge hittades på verandan i ett egnahemshus.I potatislandet på gården har ingen skalbagge hittats hittills.Eviras inspektörer kartlägger omgivningen i närheten av fyndplatsen.Den närmaste platsen där en skalbagge hittades i fjol är på cirka tio kilometers avstånd.Sannolikt har den nu observerade skalbaggen följt med luftströmmar eller fraktgods från Ryssland, där den förekommer mer allmänt.

I samband med övervakningen av åtgärder påträffades senaste vecka vuxna skalbaggar, grupper av ägg och små larver på två av fjolårets fyndplatser, i Ruokolax och Joutseno.

På basis av de nu gjorda observationerna, kan vi anta att nya skalbaggar med största sannolikhet har spritt sig till Östra Finland med luftströmmar.Å andra sidan är det klart att skalbaggar som eventuellt har övervintrat hos oss har börjat söka sig upp ur jorden.I fjol och året innan hittades koloradoskalbaggar i sammanlagt 25 potatisodlingar.De närmaste veckornas temperatur påverkar starkt skalbaggarnas eventuella förökningstakt.Skalbaggen kan föröka sig endast i potatisväxter, hos oss alltså i praktiken endast i potatisodlingar.

Observationer ska genast meddelas till journumret

Vid misstanke om förekomst av koloradoskalbaggar ber Evira alla iakttagare genast ringa till numret för anmälan om observation av denna skalbagge, det vill säga 040 801 4407. I samband med samtalet ger Evira instruktioner om fortsatta åtgärder.Inspektörer från Evira och ELY-centralerna ansvarar för kontroller och bekämpning.Bekämpning bör inte ske på eget initiativ, då detta försvårar effektiva bekämpningsåtgärder från myndigheternas sida.

Skalbaggen kan kännas igen tack vare de svarta längsgående ränderna

Den här tiden på året kan det i en potatisodling finnas både vuxna koloradoskalbaggar och skalbaggsägg samt ganska snart även larver.En vuxen, cirka en centimeter lång skalbagge har på sin gula rygg 10 svarta längsgående ränder.

En vuxen hona lägger ägg hela sommaren.Skalbaggens oranga ägg, stora som mannagryn, finns i täta grupper på undersidan av potatisblad.Ur äggen frigörs inom kort mörka, till en början 1-2 millimeter långa larver, som snabbt blir lite över en centimeter långa och ändrar färg till orange/rött.På vardera sidan av larvens mittkropp finns två rader svarta prickar.

Då larverna ätit tillräckligt söker de sig ned i marken och förpuppas.Koloradoskalbaggens utveckling från ägg via larvstadiet till förpuppning tar beroende på temperaturen cirka 10 dygn.Förpuppningsstadiet i marken varar cirka 10–15 dygn.Efter detta är det en ny vuxen skalbagge som tar sig upp ur marken.

Vuxna skalbaggar och larver äter till en början hål i potatisbladen.Den egentliga skadegörelsen orsakas av larverna som – om de förekommer i stora mängder – äter upp nästan hela bladen.De uppätna potatisblasten bildar kolonier i odlingen, som är lätta att upptäcka.

Journumret för anmälan av observationer är 040 801 4407 (säkrast kl. 9-20, även på veckoslut). 

Mer information och bilder av koloradoskalbaggen samt förhållningsregler vid misstanke om förekomst av denna skalbagge  

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

 

 

Teman: