Spelregler för användning av den frivilliga märkningen ”producerat utan genteknik”

29.3.2010

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har utarbetat en anvisning för inhemska företag och tillsynsmyndigheter om användning av märkningen ”producerat utan genteknik” eller märkningen ”gm-fritt” för livsmedel och foder. För närvarande har några gemensamma kriterier för märkningen ”gm-fritt” inte slagits fast av EU, men några medlemsländer har redan tagit sådana märkningar i användning. Enligt Eviras anvisningar ska märkningen alltid vara klar och entydig och den får inte vilseleda konsumenten.</p>

För livsmedel som kan innehålla genetiskt modifierade (gm) ingredienser (exempelvis soja eller majs), får märkningen ”gm-fritt” användas endast om produkten inte innehåller något genetiskt modifierat material alls. Även en ringa förekomst av gm i produkten anses vara vilseledande. För livsmedel som inte ens kan innehålla genetiskt modifierade ingredienser (t.ex. morötter, havregryn, blåbärssylt), tillåts inte märkningen ”gm-fritt” alls, eftersom den då skulle vara vilseledande.

Den frivilliga märkningen ”producerat utan genteknik” eller märkningen ”gm-fritt” kan användas för livsmedel av animaliskt ursprung (t.ex. kött, mjölk, ägg eller odlad fisk) endast om djuret inte i något skede av sitt levnadslopp har matats med genetiskt modifierat foder.

Om ett livsmedel innehåller genetiskt modifierat material, ska detta enligt lagstiftningen märkas på produktförpackningen. Det krävs ingen märkning ifall förekomsten av genetiskt modifierat material är sporadisk eller tekniskt omöjligt att undvika och halten är under 0,9 procent. Inte heller livsmedel från djur som har utfodrats med det genetiskt modifierade fodret omfattas av kravet på märkning. Det är ändå inte förbjudet att använda frivilliga märkningar på livsmedelsförpackningarna där det framförs exempelvis att genteknik inte har använts vid framställningen av livsmedlet eller fodret, eller att produkten inte innehåller genetiskt modifierade ingredienser.

Genetiskt modifierade livsmedel och foder regleras genom Europeiska gemenskapens förordningar. Principen är att trygga informationen och ge valmöjligheter till konsumenterna.

Anvisningen finns på Eviras webbsidor:
Evira.fi > Livsmedel > Tillsyn och företagare > Genetiskt modifierade (GMO) livsmedel > Förpackningspåskrifter

Ytterligare information:
överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 020 772 42 91 (livsmedel)
överinspektör Tiina O’Toole, tfn 020 772 52 28 (foder)
överinspektör Raili Laine, tfn 020 772 52 07 (handläggning av ansökningar)
överinspektör Erkki Vesanto, tfn 020 772 53 80 (GMO, utsäde)
fornamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: