Sprängticka får användas i kosttillskott

28.9.2011

<p>Sprängticka får användas i kosttillskott och för annat med sådana jämförbart småskaligt bruk (såsom i olika typer av te och kryddor). För sprängtickan kunde konstateras användning för konsumtion som kosttillskott i stor utsträckning inom EU-området före år 1997.</p>

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har mottagit en utredning över sprängtickans ( Inonotus obliquus) användningshistoria för konsumtion i Finland. Materialet som utvärderats i samarbete med experter på nya livsmedel i de andra medlemsstaterna i EU innehöll tillräckliga mängder sådana dokument, utgående från vilka man kunde konstatera användning för konsumtion som kosttillskott i stor utsträckning inom EU:s område före år 1997.

Evira anser sålunda att användning av sprängticka i kosttillskott inte krävera ett sådant marknadsföringstillstånd som avses i förordningen (EG) 258/97 om nya livsmedel. Sprängtickan får användas i kosttillskott och för annat med sådana jämförbart småskaligt bruk (såsom i olika typer av te och kryddor). I andra livsmedelskategorier betraktas sprängtickan ändå fortsättningsvis som ett nytt livsmedel och det är förbjudet att använda sprängticka för livsmedelsbruk dvs. i sedvanliga livsmedel tills ett sådant marknadsföringstillstånd som avses i förordningen (EG) 258/97 sökts och beviljats.

Sprängtickan ( Inonotus obliquus) är en rätt allmän rötsvamp på lövträd i hela landet. De svarta, kolliknande knotorna är i sig inga tickor utan utväxter som svampen orsakat. Sprängticka förekommer främst på glas- och vårtbjörk, men rötsvampen kan också påträffas på al och bok.

Mer information om nya livsmedel: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/nya_livsmedel/

Mer information ger:
Överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, tfn 020 77 24291 (fram till 29.9.2011) Överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, tfn 020 77 24289 (från och med 30.9.2011)

Teman: