Stor risk nu att koloradoskalbaggar sprids till Finland

21.6.2007

<div>Risken för att koloradoskalbaggar ska spridas med luftströmmarna till Finland är just nu som störst. Utgående från tidigare års erfarenhet vet man att risken för en invasion av koloradoskalbaggar är störst kring midsommar, i allmänhet under veckorna efter midsommar. Koloradoskalbaggen förekommer i Baltikum och Ryssland, så i synnerhet luftströmmar och åskfronter från ost och sydost ökar risken för att koloradoskalbaggar ska spridas till Finland.</div>

Koloradoskalbaggarna är inte särskilt bra på att flyga, så de behöver hjälp för att spridas. De breder ut sina täckvingar och kastar sig ut i vinden i sin jakt på nya platser där de kan slå sig ned. Ett annat sätt för skalbaggarna att sprida sig är via bil- och tågtrafiken österifrån. På potatisåkrar i närheten av riksvägarna och järnvägen kan man hitta enstaka skalbaggar.

Risken för spridning av koloradoskalbaggar är störst i Södra Karelen, Norra Karelen och Södra Savolax, men skalbaggar kan också följa med åskväder till andra delar av Finland. I år har luftströmmarna huvudsakligen kommit från väst, men under senaste veckoslut rörde sig ett hårt åskväder över Baltikum och en kant av ovädret gick över Södra Finland. Det kan hända att skalbaggar följde med den här stormfronten också till Finland.

I sommar har ännu inga observationer av koloradoskalbaggar gjorts. Eviras och TE-centralernas växtinspektörer inledde sina inspektioner av koloradoskalbaggar den här veckan. Inspektionerna inleddes på de platser där koloradoskalbaggar påträffades i fjol. Det fanns sammanlagt fem förekomster: i Parikkala, Kesälahti och Sibbo. Senare inspekteras också andra potatisodlingar.

Ytterligare information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida:
http://www.evira.fi/attachments/svenska/vaxtproduktion_och_foder/vaxtinspektion/karantanskadegorare/2006r_koloradonkuoriainen.pdf
Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter (på finska):
www.evira.fi/koloradonkuoriainen

Ytterligare information:

Äldre inspektör Olli Elfving, Evira, tel. 020 77 25048

förnamn.efternamnat-merkki.gifevira.fi

Teman: