Stor variation i utsädesspannmålens grobarhet

5.11.2008

<div>Enligt Eviras preliminära grobarhets- och växtsjukdomsresultat är variationen i spannmålsskördens grobarhet från skördesäsongen 2008 stor. Utgående från resultaten av odlarproverna och packeriernas råpartiprover är låg grobarhet ett problem speciellt för havre. Det kan bli brist på havreutsäde. Situationen beträffande utsädesburna växtsjukdomar i statistiken verkar enligt de första resultaten vara ungefär som året innan. </div>

Hela spektret av olika skador hittades i proverna: mögel-, trösknings-, värme- och frostskador. På grund av ostadigt väder blev man tvungen att tröska säden trots att den var för fuktig. Partierna torkades kanske vid ganska höga temperaturer, eftersom det var bråttom att få in följande parti i torken. Spannmål som är fuktig vid tröskningen skadas lätt i tröskan och de skadade groddarna angrips av mögel. Ojämnt mognad fuktig spannmål kan också få mögel- och värmeskador på lasset i väntan på att komma till torken.

Frostnätterna i början av hösten skadade en del av grödan. Den kalla perioden i mognadsskedet utvecklade också en stark groningsvila hos många sorter. I Eviras laboratorium bryts groningsvilan med hjälp av specialbehandling. Resultaten i statistiken visar därför partiernas verkliga grobarhet.

Statistiken uppdateras med två veckors mellanrum.

Statistik över grobarhet och växtsjukdomar:
www.evira.fi > Växtproduktion och foder > Utsäde > Aktuellt > Utsädesstatistik: grobarhets- och sjukdomsresultaten

Ytterligare information:
specialforskare Sinikka Köylijärvi, Evira, tfn 020 77 25350
Teman: