Strömmingsätandet minskar

18.6.2014

En tredjedel av vuxna äter inte strömming över huvud taget, och särskilt unga kvinnor och barn ogillar fisken. Detta framgår av en enkät som Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har låtit göra. Samtidigt visade enkäten att även om man inte känner till det rekommenderade begränsade intaget av strömming särskilt väl, hålls strömmingskonsumtionen inom de rekommenderade gränserna för de flesta finländarna.  

Finländarnas strömmingskonsumtion utreddes med hjälp av en enkät i september–november 2013. Målet var att bedöma hur stor strömmingskonsumtionen är bland finländarna, särskilt bland barn men även dem som äter mest strömming. Därutöver ville man utreda hur väl man känner till det rekommenderade intaget av strömming. I enkäten medverkade 2 042 vuxna och 851 barn. 

Enkäten visade att hälften av de barn som deltog i undersökningen inte alls äter strömming. Varannan kvinna mellan 15 och 35 år äter inte heller strömming, och en tredjedel av de vuxna äter inte strömming över huvud taget. Barnen äter 1–2 strömmingar och vuxna 3–5 strömmingar (100–150 g) åt gången. 

Riskgrupper bör äta strömming 1–2 gånger i månaden 

Endast en knapp tredjedel av de som intervjuades för undersökningen kände till det rekommenderade intaget av fisk när det gäller strömming. 

Strömmingen innehåller en mängd olika näringsämnen, av vilka de viktigaste är omega 3-fettsyror och D-vitamin. Omega 3-fettsyrorna minskar risken för hjärt- och kärlssjukdomar och dementi eller Alzheimers sjukdom och är viktiga för det centrala nervsystemets utveckling under fosterstadiet. 

Genom att äta strömming som fångats i Östersjön kan man dock utsättas för en större mängd hälsoskadliga dioxiner och PCB-föreningar än normalt. Skadeverkningarna från dioxiner och PCB-föreningar är bl.a. olika störningar vid utvecklingen, tandsprickningen och förökningen i cancerrisk samt försämrat immunförsvar. 

Trots de goda näringsmässiga egenskaperna rekommenderar Evira att barn, unga och personer i fertil ålder ska äta strömming som orensad är över 17 cm lång högst 1–2 gånger i månaden. Vid säkerhetsbedömningen användes 100 gram fisk som portionsstorlek. 

Undersökningen resulterade i preliminära kalkyler för Eviras och THL:s pågående risk-nytta-analys, som färdigställs hösten 2014. I analysen beräknas de uppskattade hälsokonsekvenserna av strömming för olika åldersgrupper. 

Läs mer:
Rekommenderade intag av fisk  

Mer information:
Specialforskare Anja Hallikainen, FD, Doc., Evira tfn 050 386 8433

 

Teman: