Systemet Oiva breddas småningom till alla företag i livsmedelsbranschen

17.12.2014

<p>Nya kontrollobjekt inom systemet Oiva år 2015 är till exempel sötsaksfabriker, bagerier, kvarnar och anläggningar som hanterar kött, fisk, mjölk eller ägg. Resultaten som erhålls offentliggörs senast 1.1.2016.&nbsp;</p>

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har redan i ett och ett halvt års tid kontrollerat livsmedelssäkerheten i livsmedelsbutiker, restauranger och storkök i hela Finland i enlighet med systemet Oiva. Resultaten har huvudsakligen varit goda och systemet har konstaterats göra kontrollerna enhetligare.

”Nästa år inhämtar vi erfarenheter av hur systemet Oiva lämpar sig för till exempel livsmedelsfabriker. Resultaten som erhålls offentliggörs senast 1.1.2016”, säger överinspektör Marina Häggman på Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

”Innan systemet Oiva togs i bruk prövades det också i butiker och restauranger år 2011. Vi fick värdefull respons av försöket med tanke på utvecklingen av Oiva”, preciserar överinspektör Marina Häggman.

Systemet Oiva breddas till cirka 7600 företag i livsmedelsbranschen år 2015. Antalet butiker och restauranger som redan är med i Oiva är cirka 37 500.

Livsmedelsinspektörerna kontrollerar bland annat företagets allmänna hygiennivå, livsmedlens temperaturer och påskrifterna på förpackningarna. Resultaten av livsmedelstillsynen berättas i en Oiva-rapport, där resultaten av livsmedelstillsynen i företaget beskrivs med smilisar.

Genom att offentliggöra tillsynsinformationen vill man öka transparensen inom tillsynen och ge konsumenterna information som stöd för deras val. Ett mål är också att göra kontrollerna effektivare.

Mer information om livsmedelstillsynsresultaten på Oivas webbplats: www.oivahymy.fi/portal/se/

Mer information ger:
överinspektör Marina Häggman, tfn 050 562 7746

 

 

Teman: