Ta inte äppel- och päronplantor med dig som gåva från Estlandsresan

5.5.2014

<p>Plantor som trädgårdsintresserade tar med sig från resor till Estland kan sprida den farliga sjukdomen päronpest till Finland. Vissa plantor av fruktträd och prydnadsbuskar får föras in i Finland endast om de är odlade i övervakade plantskolor och har ett särskilt växtpass. Sjukdomen hittades i Estland år 2012.</p>

Päronpest är en förödande bakteriesjukdom på vissa träd och buskar. Det är svårt att bekämpa den, eftersom alla päronpestens värdväxter måste förstöras på ett vidsträckt område kring förekomsten. Sjukdomen har hittats i alla länder i Europeiska unionen frånsett Finland.

De viktigaste värdväxterna för sjukdomen är odlingsväxterna äppel och päron och prydnadsväxterna hagtorn, rönn, rosenkvitten, oxbär och häggmispel.

”Päronpestens värdväxter såsom plantor av äppel- och päronträd borde nu inte alls föras in i Finland från Estland,” konstaterar sektionschef Jari Poutanen vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Plantor som förs in i Finland måste ha växtpass från skyddszon

Eftersom päronpest inte förekommer i Finland har EU godkänt Finland som skyddszon. Till en skyddszon får värdväxter föras endast på vissa villkor.

Om plantor förs in i landet från Estland måste värdväxter för päronpest ha ett av producenten utfärdat växtpass från skyddszon (ZP-växtpass). Växtpasset visar att plantan har producerats vid en plantskola som övervakas av myndigheterna och är fri från päronpest. Det lönar sig inte att köpa värdväxter för päronpest på torg eller av privata månglare, för de saknar ofta växtpass.

ZP-märkningen kan finnas till exempel på växtens namnlapp. Växtpasset måste sparas så att Evira vid misstanke om päronpest kan spåra den som har producerat plantan.

Myndigheten beslutar om att sjukdomen ska utrotas

Eftersom päronpest är klassificerad som en farlig växtsjukdom beslutar Evira om hur den ska utrotas. Sjukdomen sprids lätt via insekter och regnvatten. Päronpesten får först skotten att vissna och svartna och till slut dör hela växten.

Läs mera:
Information om och bilder av päronpest: Päronpest
Vanliga frågor: Päronpest 
Villkor för införsel av växter för resenärer (pdf, 108 kB)
Anvisningar för anmälan vid misstanke om päronpest: www.evira.fi/tuhoojailmoitus (på finska)

Mer information:
sektionschef Jari Poutanen, tfn 040 845 4869

 

Teman: